/JOW natychmiast

JOW natychmiast

Ten tekst dotyczy wyborów, ale na początku chcę zaznaczyć, że uważam, iż referendum w sprawie JOW powinno być i jest dla nas teraz ważniejsze niż wybory.

Paweł Kukiz walczy o JOW, my walczymy o JOW, a więc o taki ustrój państwa, który będzie bardzo podobny do rozwiązań ustrojowych obowiązujących w USA i WB. Jak wiadomo w państwach powyżej wymienionych, tak jak w Polsce tak i tam, działają partie polityczne. JEDNAK partie tam działające mają zupełnie inny charakter i sposób funkcjonowania, niż te ,”nasze” wodzowskie kliki dyktatorską ręką dzierżące doły partyjne; ręką uzbrojoną we władzę układania list wyborczych.

Jest faktem, że po to, aby zdobyć władzę trzeba stworzyć ogólnopolską organizację wielkości partii politycznej.
Wejście w strukturę partyjną narzucaną przez logikę obecnie obowiązującego systemu wyborczego było by samobójstwem, a zarazem zdradą ludzi i ideałów.

Dlatego naszą drogą powinno być hasło: JOW NATYCHMIAST!

JOW NATYCHMIAST czyli od razu PRAWDZIWA DEMOKRACJA w tym, co robimy, a przede wszystkim w Ruchu Obywatelskim (partii), który budujemy.

Nasza organizacja musi opierać się na większościowych, prawdziwie demokratycznych procedurach wyboru kierownictwa, musi być budowana ,”od dołu”, musi wzorować się na rozwiązaniach stosowanych w partiach z WB i USA.

Oznacza to konieczną potrzebę obsadzenia WIĘKSZOŚCI miejsc na listach wyborczych poprzez PRAWYBORY z jak najliczniejszym udziałem obywateli.

To są podstawy prawdziwej demokracji, których musimy się trzymać; ALE NA STARCIE, kiedy zapewne trudno będzie o solidne, czyli z bardzo licznym udziałem obywateli, prawybory, myślę, że trzeba zarezerwować znaczną część miejsc na listach dla tych, którzy wykazali się działalnością, na przykład zbierając podpisy.

Oczywiście Paweł Kukiz uzyskał, na mocy głosów z kampanii prezydenckiej, władzę przywódcy i arbitra, a zarazem jest to jego obowiązek. Dlatego to On powinien zdecydować o obsadzie istotnej części miejsc na listach wyborczych oraz o nazwie naszego ruchu i on do tej nazwy powinien mieć, przez kilka pierwszych lat, wyłączne prawa. Myślę, że jest to konieczne na wypadek, gdyby doszło do „wrogiego przejęcia”.

Ponadto uważam, że wszyscy kandydujący z Ruchu Obywatelskiego Pawła Kukiza w najbliższych wyborach do parlamentu powinni publicznie podpisywać zobowiązanie do niezwłocznego uchwalenia ustawy wprowadzającej ordynację JOW w wyborach do Sejmu oraz ustawy o samorozwiązaniu Sejmu w celu przeprowadzenia wyborów w ordynacji większościowej JOW.
Oczywiście będzie to realne jedynie wtedy, gdy w Sejmie zwolennicy JOW będą w większości.

A poza tym sadzę, że referendum w sprawie JOW powinno być i jest dla nas obecnie ważniejsze niż wybory.

About Grzegorz Osowski

Pochodzę z Wielogóry pod Sandomierzem. Tu mieszkam i pracuję w swoim gospodarstwie sadowniczym. Od zawsze interesowało mnie pytanie: dlaczego urzędnicy, dlaczego organy naszego państwa nie działają w interesie obywateli i dlaczego polityków nie interesuje, czego życzą sobie obywatele? Odpowiedź znalazłem najpierw w programie Ruchu JOW, a następnie w programie Ruchu Kukiza. Uważam, że w Polsce nie ma prawdziwej demokracji skoro obywatele nie mogą SWOBODNIE wybierać posłów na Sejm ani skutecznie DOMAGAĆ SIĘ referendum ogólnokrajowego.
1 437 wyświetlen