/I Niezależne Forum Samorządowe – 29.03.2017

I Niezależne Forum Samorządowe – 29.03.2017

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w I Niezależnym Forum Samorządowym, które odbędzie się w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki, przy ul. Spółdzielczej 9, w środę 29 marca 2017.

Sukcesy ostatnich 25 lat w Polsce mają przede wszystkim twarz przedsiębiorczych Polaków, organizacji społecznych i sprawnych gospodarzy. Osiągnięcia społeczeństwa są widoczne w Polsce lokalnej. Dziś niezależne, wolne od partii politycznych samorządy i organizacje społeczne chcą dać przykład dobrych praktyk, pokazać siłę jaka płynie z samorządów, przypomnieć ideę decentralizacji.

Organizatorzy I Niezależnego Forum Samorządowego przedstawią skuteczną wizję rozwoju demokracji i Państwa, zaproponują system wyborczy, który wzmocni lokalne społeczności i da nadzieję na lepszą jakość elit rządzących na szczeblu centralnym.

Program

11.00 Rejestracja uczestników

11.30 – 13.00 Sesja I – Sprawny system wyborczy na szczeblu lokalnym i centralnym a rozwój demokracji w Polsce (Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, kadencyjność, obywatelskie komitety wyborcze)

Wybrane wystąpienia:
dr Wojciech BłasiakOgraniczenie kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jako próba poszerzenia partyjnej oligarchii wyborczej
prof. Tomasz J. KaźmierskiRozdział kompetencji decyzyjnych i wykonawczych w samorządach brytyjskich

13.00 – 13.45 Przerwa obiadowa

13.45 – 15.00 Sesja II – Decentralizacja jako fundament normalnego państwa („Supermiasto” warszawskie kontra Polska wielu serc – czyli centralizm przeciwko deglomeracji)

Wybrane wystąpienia:
dr Elżbieta HibnerKierunki reform w ustroju samorządu terytorialnego
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek
Prezydent Bolesławca Piotr Roman

15.00 – 16.45 Sesja III – Droga do silnej Polski poprzez rozwój samorządności i społeczeństwa obywatelskiego (dyskusja programowa i propozycje rozwiązań systemowych)

17.00 Bankiet i dyskusja w kuluarach

Kontakt:
Fundacja „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
NIP: 894-305-57-63, Regon: 022484943

telefon: 71 342 46 44; 517 873 794
e-mail: maciej.skwara@ruchjow.pl
Koszt udziału: 220 zł
Konto do wpłat: Bank PEKAO o. we Wrocławiu nr 81 1240 6768 1111 0010 5970 1904

Rejestracja: http://polskafairplay.pl/kontakt-rejestracja/

Więcej informacji na: http://polskafairplay.pl/

1 393 wyświetlen