/Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw popiera JOWy!

Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw popiera JOWy!

Uprzejmie informujemy, że Ruch Obywatelski Zmieleni.pl  zawarł porozumienie partnerskie z  Federacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Tak napisali o nas na portalu msp-24.pl

 

„Dostrzegając liczne korzyści społeczne, płynące z wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, postanowiliśmy wesprzeć akcję Zmieleni.pl i przyłączyć sie do promowania wprowadzenia w Polsce JOWów.

Zmieleni.pl to akcja społeczna, która postuluje wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu RP, z równym dla wszystkich prawem do kandydowania. Taka zmiana w ordynacji wyborczej gwarantuje, że wybierani są ludzie znani wyborcom i są przed wyborcami odpowiedzialni, bo ci łatwo mogą ich odwołać. Dodatkową zaletą tego systemu jest publiczne liczenie głosów i brak komisji wyborczych, który eliminuje możliwości do oszustw i „cudów nad urną”. W skrócie – o tym kto zostanie posłem decydują obywatele, a nie wodzowie partii.

Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się z zaletami wprowadzenia JOWów w Polsce oraz do popierania inicjatywy Zmieleni.pl!”

 

 

843 wyświetlen