/Elita władzy w Polsce – londynek.net

Elita władzy w Polsce – londynek.net

Jaki jest tego powód? Jaki mechanizm kontroluje istotne decyzje w Polsce? Co hamuje rozwój kraju i jak Polska wygląda na tle silnych państw?

Weźmy przykład z życia i spójrzmy na kraje liczące się na arenie światowej. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Kanada, Australia, Japonia – oto niektóre z nich. Mają u siebie system wyborczy do sejmu oparty o jednomandatowe okręgi wyborcze. W Niemczech ordynacja wyborcza jest mieszania – w części posiada cechy systemu jednomandatowego, a w części proporcjonalnego.

Czytaj dalej: Marcin Tomasz Nowak – Elita władzy w Polsce, 4.09.2014

1 390 wyświetlen