/Dyskusja . Wykorzystajmy głosowanie zwane wyborami .

Dyskusja . Wykorzystajmy głosowanie zwane wyborami .

Jak jest , każdy z nas widzi .

Nasi ,,okupanci’’ sprawują  władzę dzięki swemu faktycznemu monopolowi w środkach masowego przekazu (ŚMP) , fatalnemu i coraz gorszemu prawu wyborczemu , niezależnemu od narodu i od zasad logiki wymiarowi sprawiedliwości , itp.

Uważam że pomimo tego, powinniśmy stale walczyć o swoje prawa i o swoją wolność !

 

Powinniśmy stale domagać się referendum w sprawie JOW , zbierać podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie JOW , domagać się prawa do referendum obywatelskiego , domagać się wyborów na stanowiska kierownicze w sądach , prokuraturach i policji , itp. .

Próby przekonania ,,elity politycznej’’(czytaj: oligarchicznej kliki) do wprowadzenia JOW , moim zdaniem , są z góry skazane na niepowodzenie .

 

 Pan profesor Jerzy Przystawa  artykuł ,,,Ostrategii i pseudo-strategii Ruchu JOW ‘’ zakończył słowami

,,Chcemy uczciwych, wolnych wyborów, a więc Wolnej Polski, a tego nikt nie dostaje za darmo.’’

Mam nadzieję że w sprawie celu naszej działalności   wszyscy jesteśmy zgodni  ; tym celem jest wolna Polska !

Uważam że wprowadzenie ordynacji większościowej jest najważniejszym środkiem do osiągnięcia tego celu , a nie celem samym w sobie .

 

Nie jest łatwo domagać się wolności i prawdziwej demokracji w sytuacji gdy wszystkie ŚMP głoszą od dwudziestu lat że żyjemy w wolności i demokracji .

Istotnie , istnieją przecież , ułomne procedury  demokratyczne ; można zbierać podpisy i składać wnioski o referenda , można zgłaszać udział w wyborach .

 

Bez  uporczywych prób skorzystania  z tych procedur demokratycznych , nie zdołamy wykazać ich fasadowości ,

 nie dotrzemy do społeczeństwa z informacją że instytucja referendum obywatelskiego  faktycznie nie istnieje a bierne prawo wyborcze jest tekturową atrapą .

Powinniśmy zatem stale domagać się referendum w sprawie JOW .

 

Powinniśmy także , doprowadzić do,, referendum’’ w sprawie JOW , wykorzystując w tym celu głosowanie zwane,, wyborami do sejmu’’.

 

Uważam że jest to jedyna realna droga do referendum w sprawie JOW ; realna w tym znaczeniu że jej użycie zależy od nas samych an nie od łaski ,,elity’’ politycznej.

 

Proponuję zatem , ,,wziąć udział w wyborach’’ (jako np. KWW Referendum w sprawie JOW) , zgłosić jak największą liczbę takich ,,kandydatów’’ którzy wszyscy uprzednio podpiszą deklarację że zgłosili swe uczestnictwo (,,kandydują’’) w głosowaniu  jedynie po to by :

  • umożliwić ogółowi obywateli wyrażenie stanowiska   w sprawie ordynacji wyborczej (oddanie głosu na ,,KWW Referendum w sprawie JOW'' ,byłoby wyrażeniem poparcia dla postulatów Ruchu JOW) ,
  •  domagać się referendum w sprawie JOW ,
  •  zaprotestować przeciwko faktycznemu brakowi instytucji referendum obywatelskiego w Polsce .
816 wyświetlen