/Dowód na zebranie podpisów

Dowód na zebranie podpisów

Działacze JOW z Koszalina dysponują pismem urzędowym z Sejmu z 2005 r., potwierdzającym zebranie wymaganej liczby podpisów w ramach akcji „4 x tak” o referendum m.in. w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zniszczenie tych podpisów, o którym była mowa w filmie „Władcy marionetek” nie może więc oznaczać niemożności powołania się na nie przy domaganiu się referendum.

575 wyświetlen