/Debata referendalna na temat JOW – Warszawa, 3.09.2015

Debata referendalna na temat JOW – Warszawa, 3.09.2015

Fundacja im. Jamesa Madisona zaprasza na debatę na temat JOW w czwartek, 3 września o godzinie 18. do Bookhousecafe na ulicy Świętokrzyskiej 14 w Warszawie.

Poruszone będą następujące kwestie:
– sposób w jaki ogłoszono referendum (czy nie szkodzi to samej instytucji referendum?);
– jednomandatowe okręgi wyborcze a partie polityczne (zarzut, iż JOW-y faworyzują duże ugrupowania);
– JOW-y a posłowie i kandydaci niezależni;
– sposób kontroli posłów przez wyborców;
– JOW-y w innych krajach i ich adaptacja w warunkach polskich;
– chcielibyśmy również poznać Państwa opinię na temat tego, jak wpłynęłaby na demokrację zmiana sposobu finansowania partii politycznych.

Przewidziany jest czas na pytania publiczności.

W debacie wezmą udział:
– z ramienia Fundacji im. Jamesa Madisona: Andrzej Ruszczyński, wiceprezes zarządu Fundacji oraz Paweł Kawarski, ekspert Fundacji;
Grzegorz Gogowski, ekspert ds. Wielkiej Brytanii z Centrum Inicjatyw Międzynarodowych oraz Sławomir Potapowicz z Wybory Prawdziwie Proporcjonalne.

571 wyświetlen