/Co to jest ordynacja wyborcza?

Co to jest ordynacja wyborcza?

Najprościej rzecz ujmując ordynacja wyborcza to ustawa, która zawiera reguły postępowania odnoszące się do wyborów. Możemy ją  podzielić na cztery podstawowe części.

Po pierwsze są to tak zwane zasady prawa wyborczego takie jak powszechność wyborów, równość, bezpośredniość oraz tajność (w Polsce w wyborach do Sejmu możemy mówić o piątej zasadzie ujętej w Konstytucji RP – proporcjonalności).

 

Drugim elementem są normy organizacyjno-techniczne i polityczne, czyli regulujące takie kwestie jak np. sposób zarządzania wyborów, zasady ustalania okręgów wyborczych, kwestie zgłaszania kandydatów czy prowadzenia kampanii wyborczej.

 

Trzecią, kluczową częścią ordynacji wyborczej są zasady ustalania wyników wyborów czyli mówiąc prościej system wyborczy (pojęcie to dokładniej wyjaśnimy w kolejnej odsłonie naszego cyklu). W jego skład wchodzą również przesłanki ważności wyborów oraz tryb ich zakwestionowania.

Ostatnim elementem ordynacji wyborczej są normy dotyczące wygaśnięcia mandatu oraz sposobu uzupełnienia wakatu.

 

W oparciu o: Leksykon politologii pod. Red. A. Antoszewski, R. Herbut, wyd. atla 2, Wrocław 2004.

2 411 wyświetlen