/Chomsky a odwoływalność posła i referendum ws. JOW

Chomsky a odwoływalność posła i referendum ws. JOW

Polecam bardzo ciekawą wypowiedź Chomsky’ego. Chomsky prezentuje koncepcje, które są bliskie JOW-om, gdyż:

1) podobnie jak Ruch JOW i Demokracja Bezpośrednia jest za tym, aby poseł był odwoływalny (recallable), co jest możliwe praktycznie tylko w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych,

2) jest za tym, aby przed każdymi wyborami mieszkańcy w pierwszej kolejności spotykali się na zebraniach i tam sami między sobą przeprowadzali publiczną debatę, w której zdecydują o politycznych priorytetach (czyli taka dyskusja zakończona spisaniem instrukcji poselskiej).

Dopiera potem powinni być zapraszani na zebranie kandydaci na posłów, by wysłuchać wyborców i przekonać ich, że wdrożą w życie ustalone przez wyborców postulaty. To może zmniejszyć wpływ mass mediów i PR-owskich sztuczek na decyzje wyborców.

I tę koncepcję też łatwiej wdrożyć w małych JOW-ach niż w dużych okręgach proporcjonalnych.

Rozeznanie wyborców

Ponadto jest to dobry argument potwierdzający, iż potrzebne jest wrześniowe referendum w sprawie JOW i finansowania partii – najpierw ludzie powinni rozstrzygnąć w referendum np. w sprawie JOW, jakie są priorytety, a potem wybrać posłów, którzy są zdeterminowani wdrożyć tę decyzję.

Noam Chomsky on the U.S. elections – INT’s ENLIGHTENMENT MINUTES! :

W Polsce obecnie publiczne debaty na zebraniach są organizowane:

1) w miastach – w postaci zebrań mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych jako ciała decyzyjnego w tej spółdzielni oraz

2) na wsiach – w postaci zebrań wiejskich w ramach sołectw.

Są przynajmniej dwa przypadki w historii, gdzie są/były organizowane zebrania wyborców na szerszą skalę w połączeniu z debatą i pisaniem instrukcji poselskich:

1) wybory delegatów do specjalnej rady budżetu obywatelskiego w Porto Alegre – opis w Wojciech KębłowskiBudżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf

2) wybory w ordynacji większościowej na sejmikach w Rzeczypospolitej Szlacheckiej zanim rozprzestrzeniły się w Polsce oligarchiczne praktyki i zwyczaje z Litwy, Białorusi i Ukrainy: http://jow.pl/ordynacja-wyborcza-w-rzeczypospolitej-szlacheckiej/

Ponadto o instrukcjach poselskich też wspominano przy okazji wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności w 1981 r., którzy byli wybrani w JOW-ach zaś zjazd przypominał sejm szlachecki – o tych podobieństwach szeroko pisze Jakub Brodacki: http://podstrzechy.alchymista.pl/otium-dla-mas-spis-tresci/

Połączone z debatą zebrania mieszkańców, już nie w celu wybrania posłów, ale jako najwyższa władza funkcjonują w niektórych kantonach w Szwajcarii:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Landsgemeinde

1 068 wyświetlen