/Bronisław Komorowski: Od dawna jestem za JOW-ami

Bronisław Komorowski: Od dawna jestem za JOW-ami

Panie Prezydencie, od dawna czekamy na Pański wniosek o referendum w sprawie zmiany sytemu wyborczego i wprowadzenie 460 JOW do Sejmu RP. PO ma przecież większość w Senacie! Od dawna czekamy również na ogólnopolską kampanię edukacyjną w sprawie JOW.Czy pana zdaniem należy wprowadzić zmiany w obecnym systemie politycznym lub w konstytucji?

– Stabilność polityczna jest dużą wartością. Polska nie potrzebuje dziś ani politycznej, ani instytucjonalnej rewolucji. Obowiązująca konstytucja dobrze się sprawdza. Ostatnie pięć lat dowodzi, że prezydent i rząd mogą ze sobą dobrze współpracować w najlepiej pojętym interesie Polski, szanując swoje konstytucyjne kompetencje. Zamiast wzniecać kolejną polityczną kłótnię o ustrój, wolę krok po kroku modernizować państwo. Jeżeli pytanie dotyczy jednomandatowych okręgów wyborczych, to od dawna jestem za! Wyraźny postęp w tym obszarze udało się uzyskać bez zmiany ustroju.

Obecna konstytucja skończyła właśnie symboliczne 18 lat. Czy jako prezydent widzi pan potrzebę zainicjowania rozmowy o niej – choćby dlatego, by podkreślić jej państwotwórcze znaczenie?

– 18 lat obowiązywania konstytucji to nie jest długi okres w porównaniu z konstytucjami w ugruntowanych demokracjach europejskich. Złe oceny funkcjonowania parlamentu i innych instytucji państwowych nie wynikają z niewłaściwego umocowania ich w konstytucji, ale z obecnego systemu partyjnego, praktyki tworzenia i stosowania prawa.

Anna Ścisłowska i Jakub Halcewicz-Pleskaczewski, MamPrawoWiedziec.pl, rozmawiają z Prezydentem RP Bronisławem Komorwoskim: Bronisław Komorowski: Modernizować krok po kroku. Od dawna jestem za JOW-ami! [WYWIAD], 7 maja 2015

1 083 wyświetlen