/Babokracja abo mediolna bryjka

Babokracja abo mediolna bryjka

Józek Tischner z Łopusznej, Ponie Boze świyć nad jego dusą, razu jednego wspominoł Jędrusia Kudasika. A to było tak. „Kiej w mieście demokracja nastała Jędrek umyśloł babe do parlamentu oddelegować, coby tam ozorym mleła, kielo ino zdole. I tak sie stało. Wybrali jom na posła i od tego casu Jędruś mioł jaki taki spokój.”

A dyć roki pedzo ka tyn wiater po górak i dolinak. Rozumu u cłeka przybyło. A co nadto to sie i babom dostoło. Babecka Jędrusika posukoła se inkse jesce i óny śpekulować zacóny coby demokracyje naprawić. Teroz kcom mieć więkse bacynie na rzecy, na ktorysik sie znajom. A ze znajom sie na syćkim to sie wiy od zawdy.

Razu jednego pośli my we śterech do Smerkowego Bystro z Jaśkiem Wendrownickiem za pazuchom. Znacy z dzony łokerem, ktory przyseł ode Jangliji i pogónił het okowite ojcowistom. Uradzili my pisać rezolucyje do uni a nawet do ksiondza. Kcieli sie dokładnie wywiedzieć co z tóm demokracjom. No bo ludziska godajóm, ze óna sóm jest wsyndy. Ty jednakoz w górach ónyj nie uwidzis i nie usłysys. Kie my wychodzili po śtyrech Hanka Bystrowoda wyjawiła rzec dokumentnie. Poźroła na nos z wysoka i godo: „Kie demokracja to demokracja. Przecie nopierwej musi być pół na pół coby proporcyje zachowoć w parlamencie. Znacy sie pół kopy chłopa i reśta bab. Fte bee jakiesi lepsa demokracja i juz.”

Cosik zdaje mi sie, ze teroz nie ino Jędrek bydzie cłek ślebodny ba i my tyz.

Wojtas b. Sportas

508 wyświetlen