Pojęcie prawa wyborczego i systemu wyborczego

Pojęcie „prawo wyborcze” nie jest rozumiane jednoznacznie. W znaczeniu podmiotowym traktuje się je jako ogół wyborczych uprawnień obywatela. Z tak rozumianego prawa wyborczego wynika, że przysługuje ono wyłącznie obywatelowi, a więc nie może być traktowane jako prawo człowieka. Odróżnić należy czynne prawo wyborcze i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze to prawo obywatela do głosowania …

więcej...