W toku dyskusji ze zwolennikami JOW-ów, występując w zasadzie jako sceptyk wobec JOW-ów zostałem uczulony nieco na problem biernego prawa wyborczego w Polsce. P