W toku dyskusji ze zwolennikami JOW-ów, występując w zasadzie jako sceptyk wobec JOW-ów zostałem uczulony nieco na problem biernego prawa wyborczego w Polsce. Postudiowałem sobie nieco polską Konstytucję i ustawę o ordynacji wyborczej, przeczytałem uważnie wszystkie wykładnie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące problemów wyborczych, a nawet próbowałem przeanalizować analogiczne rozwiązania prawne w kilku innych wybranych demokratycznych krajach.Generalnie stwierdziłem, że w Polsce z tym biernym prawem wyborczym jest rzeczywiście coś nie w porządku.

więcej...