Działalność Stasi i SB wobec Polaków w Berlinie Zachodnim


I. Polityczni emigranci z Polski w centrum zainteresowania SB i Stasi

 

Na powyższy temat nie ma do dzisiejszego dnia żadnych opracowań naukowych. Również niniejszy referat nie jest referatem naukowym sensu stricto, ponieważ  opiera się tylko cześciowo na sytematycznych badaniach. Nawet wstępne opracowanie tego tematu jest jednak historycznie bardzo ważne, ponieważ Berlin Zachodni był dla polskich emigrantów pierwszym etapem w drodze do wolności na Zachodzie, a szczególnie dla solidarnościowej emigracji politycznej po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.

więcej...

E. Klimczak – List do M. Jurczyka

Pan Marian JurczykPrezydent m. Szczecina Szanowny Panie Prezydencie!        Najpierw pozwolę sobie przypomnieć, że jako przewodniczący zachodnioberlińskiego Towarzystwa Solidarność (1982 – 1990) i wydawca politycznego dwutygodnika "Pogląd" gościłem Pana w Berlinie Zachodnim w 1983 (lub 1984) roku na zorganizowanym przeze mnie dla Pana spotkaniu z berlińską emigracją polityczną spod znaku Solidarności. W pamięci pozostała Pana sylwetka …

więcej...