/Artykuł dra hab. Zdzisława Ilskiego w „Studiach Wyborczych”

Artykuł dra hab. Zdzisława Ilskiego w „Studiach Wyborczych”

W aktualnym numerze pisma „Studia wyborcze”, wydawanym przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ukazał się artykuł doktora habilitowanego Zdzisława Ilskiego o systemie wyborczym Polski przedrozbiorowej.

Tekst jest pokłosiem jego wystąpienia na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rozważania o systemach wyborczych: typy, funkcje i konsekwencje” zorganizowanej przez Instytutu Politologii we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze”. Konferencja odbyła się 13 i 14 marca 2017 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z tekstem można zapoznać się na niżej podanych stronach:

http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=65

i tu:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-1b9de039-ca0a-4477-8b47-e1bc6da4b1b0

1 352 wyświetlen