/Artykuł dr. hab. Zdzisława Ilskiego w roczniku naukowym „Filo – Sofija”

Artykuł dr. hab. Zdzisława Ilskiego w roczniku naukowym „Filo – Sofija”

W najnowszym numerze bydgoskiego rocznika naukowego „Filo – Sofija” ukazał się artykuł doktora habilitowanego Zdzisława Ilskiego o przeobrażeniach polskiego systemu wyborczego od 1989 roku.

Temat ten został zaprezentowany na Ogólnopolskim Sympozjum Filozoficznym, które debatowało na temat „Demokracja – praworządność – sprawiedliwość” w Ciążeniu w lipcu 2016 r.

Główne tezy tego tekstu zostały też przedstawione na warsztatach Ruchu na rzecz JOW, które odbyły się we wrześniu 2016 r. w Suchej Beskidzkiej.

Tekst został skierowany do druku jesienią 2016 roku.

dr hab. Zdzisław Ilski – „System wyborczy w procesie konsolidowania demokracji polskiej po 1989 roku. Zarys debaty i rozstrzygnięć” (PDF).

961 wyświetlen