/Relacja z konferencji prasowej

Relacja z konferencji prasowej

7 października o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu dzielnicy Śródmieście odbyła się konferencja prasowa z udziałem radnych PO i PiS: Mariusza Wisa oraz Marcina Wawrzyniaka, a także przedstawicieli Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
Konferencja dotyczyła przewidzianej na 9 października 2008 r. I ogólnowarszawskiej konferencji radnych i burmistrzów dzielnic w sprawie zmiany ordynacji wyborczej na ordynację większościową w okręgach jednomandatowych.

Uczestnicy konferencji oświadczyli:

Marcin Wawrzyniak, radny Śródmieścia (PiS):
Konieczna jest zmiana ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów oraz sejmików wojewódzkich z proporcjonalnej na jednomandatowe okręgi wyborcze. Obecna ordynacja jest zła i wypacza zasady demokracji. Radnymi zostają osoby anonimowe dla wyborców, znane jedynie partyjnym przełożonym. Radni oderwani są od wyborców i niemal zupełnie przed nimi nieodpowiedzialni. Pozostają całkowicie uzależnieni od woli partyjnych liderów. Wyborca nie ma kontaktu z radnym, a ten kontaktu nie szuka. Dziś w Warszawie radnym może zostać właściwie tylko ten, kto wystartuje z jednej z trzech list: PO, PiS, SLD. Lokalni bezpartyjni liderzy i społecznicy są pozbawieni realnej szansy na uzyskanie mandatu. W ten sposób radnymi zostają osoby w ogóle niezwiązane z okręgiem wyborczym, często bardzo luźno związane z Warszawą. Radnymi dzielnic warszawskich często zostają partyjni aparatczycy, w ogóle nie znający problemów i specyfiki własnego okręgu wyborczego. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Zobowiązuję się podjąć działania, mające na celu zbudowanie ponadpartyjnego konsensusu w sprawie zmiany ordynacji wyborczej.
Konieczne jest wspólne stanowisko Rady Warszawy i rad dzielnic, adresowane do Sejmu RP. Liczę także na poparcie p. Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, zadeklarowanej zwolenniczki jednomandatowych okręgów wyborczych.

Mariusz Wis, radny Woli (PO), prezes Fundacji J. Madisona:
Fundamentem demokracji, czyli formy ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości, jako źródło władzy, są wybory. To one decydują, czy mamy do czynienia z demokracją partyjną – głosując na partie, czy demokracją obywatelską wybierając w jednomandatowych okręgach tylko jednego posła. Demokrację partyjną dobrze znamy, tkwiąc w niej po uszy. Demokracja obywatelska jest nam obca, gdyż nigdy, od 1918 roku, tj. od początku naszej niepodległości, nie przeprowadzaliśmy wyborów do Sejmu w okręgach jednomandatowych. Zawsze głosowaliśmy w okręgach wielomandatowych na partie, a nie na człowieka. Odwrotnie niż Anglicy, czy Amerykanie, wybierający swoich parlamentarzystów właśnie w okręgach jednomandatowych. Z jednomandatowego sposobu wyłaniania swoich przedstawicieli korzysta połowa świata demokratycznego z najstarszymi i największymi demokracjami na czele, ale nie my. Dlatego, jako Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych chcemy zmiany tego stanu rzeczy.
Postulujemy wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których będziemy wybierać swoich prawdziwych przedstawicieli. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować pierwszą ogólno warszawską konferencję samorządową z udziałem burmistrzów i radnych, podczas której przedstawimy ideę JOW oraz wystąpimy z apelem do Sejmu RP o zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP oraz samorządów na ordynację większościową. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału wszystkich zainteresowanych, w tym media.

Remigiusz Zarzycki, Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych:
Zapraszam wszystkich Państwa na IV Marsz o Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.
Marsz przejdzie ulicami Warszawy w najbliższą sobotę (11.X) o godz. 11. Przekażemy list otwarty Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a także złożymy projekt ordynacji wyborczej na ręce Prezydium Sejmu. Chcemy pokazać, że idea JOW leży na sercu wszystkim, zatroskanym stanem naszej demokracji obywatelom. Liczymy na udział prezydentów, burmistrzów i wójtów z całej Polski, którzy poprali ideę JOW.
Mamy nadzieję, że ich przykład zachęci Sejm RP do zmiany ordynacji wyborczej.

Uczestnicy zaprosili na konferencję samorządową:
NAJWIĘCEJ DEMOKRACJI W JEDNOMANDATOWEJ ORDYNACJI

569 wyświetlen