/Podpisz Apel do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Podpisz Apel do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Biuro Krajowe: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1; e-mail: spes@spes.wroc.pl

Wrocław, 27 sierpnia 2007

Prof. dr hab. Lech Kaczyński
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, zwracamy się do Pana Prezydenta, aby w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny oraz dla przywrócenia obywatelom ich niezbywalnych praw do udziału w życiu publicznym bez żadnej dyskryminacji (art. 32 Konstytucji), skorzystał Pan ze swych uprawnień i ogłosił referendum w sprawie zmiany dotychczas obowiązującej ordynacji wyborczej i wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych w oparciu o równe dla wszystkich prawo do kandydowania.

Uzasadnienie

Obecny kryzys parlamentarny ukazuje jak destrukcyjnie wpływa na działanie najwyższych władz państwowych tzw. proporcjonalna ordynacja wyborcza, w której mandaty sejmowe przypadają poszczególnym listom partyjnym w proporcji do uzyskanego przez nie poparcia w wielomandatowych okręgach wyborczych. Ordynacja taka prowadzi do rozdrobnienia Sejmu i konieczności tworzenia rządów koalicyjnych. Prawidłowość ta została opisana ponad 60 lat temu przez francuskiego politologa Maurice Duvergera i sprawdza się wszędzie tam, gdzie tego typu ordynacja została zastosowana.

Umożliwiając uzyskanie mandatów sejmowych partiom o niewielkim poparciu, ordynacja proporcjonalna prowadzi do Sejmu partie skrajne, nieliczące się z dobrem ogółu, a jedynie szukające okazji do podtrzymania swojego elektoratu w rozpalaniu konfliktów społecznych i politycznych. Prowadząc do rozdrobnienia Sejmu, ordynacja proporcjonalna zmusza do tworzenia rządów koalicyjnych, a tym samym powoduje permanentny kryzys polityczny, uniemożliwiając skuteczne rządy krajem. Od 1989 roku przeciętny polski rząd trwał niewiele więcej niż rok.

Ordynacja proporcjonalna gwałci również prawa obywateli. W sposób całkowicie nieuprawniony pozbawia obywateli biernego prawa wyborczego, natomiast uprzywilejowuje partie polityczne, a w szczególności ich liderów. Obywatel, który nie chce się wiązać z żadną partią nie ma ani realnej, ani formalnej szansy ubiegania się o mandat posła. Co więcej – w obecnie obowiązującej ordynacji wyborczej, o szansach poszczególnych kandydatów, realnie decyduje miejsce, jakie zajmują oni na liście wyborczej. Potwierdzają to zarówno wypowiedzi czołowych polityków, jak i obserwacja wyników wyborów. Takie rozwiązanie w polskim prawie wyborczym jawnie narusza zasadę równości wobec prawa zawartą w art. 32 Konstytucji. Nie da się ono również pogodzić z zasadami, jakim ma odpowiadać prawo wyborcze, określonymi w art. 96 Konstytucji. Skoro, bowiem wybory mają być bezpośrednie, równe, powszechne, to na jakiej zasadzie niewielka grupa liderów partyjnych otrzymała prawo określania szans wyborczych poszczególnych kandydatów na długo przed głosowaniem powszechnym? W tych warunkach akt głosowania staje się w dużej mierze aktem pozornym.

Uważamy, że dalsze trwanie przy obecnym systemie wyborczym osłabia polskie państwo, prowadzi do upadku autorytetu władz publicznych, partii politycznych i ich przywódców. Skutkiem tego jest dalsze odsuwanie się obywateli od udziału w życiu publicznym i rosnąca absencja wyborcza. Zarówno obywatele, jak i prawie wszyscy politycy, dostrzegają, że przeprowadzone w tym samym systemie nowe wybory niczego w Polsce nie rozwiążą i nie poprawią.

Jako wyjście z tego błędnego koła, Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych proponuje wprowadzenie w Polsce znanego i sprawdzonego w świecie brytyjskiego systemu małych, jednomandatowych okręgów wyborczych. Postulat ten – jak wykazują badania opinii publicznej – popiera 75% Polaków.

W tej sytuacji zwracamy się do Pana Prezydenta, jako najwyższego Reprezentanta Narodu, wybranego w bezpośrednich wyborach przez większość Polaków, do skorzystania ze swoich konstytucyjnych uprawnień i ogłoszenia – zgodnie z zasadami art. 125 ust. 2 Konstytucji – powszechnego referendum w sprawie wprowadzenia wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych, w oparciu o równe dla wszystkich prawo do kandydowania.

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych:

Wojciech Błasiak – doktor nauk humanistycznych, adiunkt Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działacz Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, wiceprezes Komitetu Rozwoju Zagłębia, Dąbrowa Górnicza
Jerzy Przystawa – koordynator krajowy Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, Uniwersytet Wrocławski
Janusz Sanocki – prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, dyrektor wydawnictwa Nowiny Nyskie, Nysa
Jerzy Gieysztor – współzałożyciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ Uniwersytetu Wrocławskiego i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 1980-81, członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, Wrocław
Tomasz Kaźmierski – Ruch Obywatelski na rzecz JOW, Uniwersytet Southampton, Wielka Brytania
Włodzimierz Urbańczak – uczestnik Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW, pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania, Poznań
Remigiusz Zarzycki – właściciel firmy public relations, Warszawa

Marek Tomsia – prezes Ruchu Samorządowego Mieszkańców Ziemi Olkuskiej
Paweł Bielinowicz – burmistrz m. Szczytna w latach 1990-1994, 1994-1995, 2002-2006, Szczytno

Mirosław Dakowski – Ruch Obywatelski na rzecz JOW, Warszawa
Stefan Sokołowski – prof. dr hab., Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych UMCS, Lublin 
Rafał Pacewicz – operator DTP, Gdańsk
Stanisław J. Rysz
Grzegorz Osowski
Paweł Stawowiak
– student Wydziału Prawa i Administracji UJ, Czernichów
Jacek Bezeg – emeryt informatyk
Paweł Kawarski – prawnik, Warszawa
Krzysztof Końca – konsultant, programista, Warszawa
Tadeusz Rogowski, Koszalin
Michał Janik – informatyk, historyk, Wołomin
Michał Dudziak – informatyk
Piotr Słowiński – senior Analyst Programmer, Horsham, UK
Izabela Tomasiewicz – handlowiec, Jelenia Góra
Tadeusz Rębisz, Koszalin
Aleksander Ściborek
Stanisław Kurek, Cieplice
Maciej Maleszyk – student, Biała Podlaska
Stefan Sękowski – student, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, Lublin
Bolesław Bezeg – dziennikarz
Julian Lewiński
Adam Bielnowicz, Olsztyn
Paweł Kotwica
Renata Rudecka-Kalinowska
Kamil Kwiatkowski, Łódź
Ewa Rombalska, Olsztyn
Renata Maria Iłeczko – tłumacz przysięgły, przedsiębiorca, Olsztyn
Krzysztof Pawłowicz – inżynier budownictwa, Szczytno
Mirosław Wajcowicz, Olsztyn
Elżbieta Smaga – lekarz, Warszawa
Błażej Mędyk – student, Gdańsk
Katarzyna Ludwicka – handlowiec, Koszalin
Anna Wojciechowska – informatyk, Łódź
Michał Pilc – student, Poznań
G. M. Małus, Łódź
Marcin Pacholski, Gdynia
Przemysław Marzec – student, Zgorzelec
Jakub Semczuk – student, Zamość
Krzysztof Stachijuk – student I roku historii na Uniwersytecie w Białymstoku 
Tadeusz Wołyniec, Koszalin
Grażyna Kocot – programistka, Kraków
Angelika Kosielska – studentka, Elbląg
Jan Pyszko – dr hab. med., DPh. FMH, prezes polsko-plonijnej Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
Arkadiusz Jałowiec – student, Lublin
Janusz Sikociński, Katowice
Adam Pawiński – dr med., Bodo, Norwegia
Hanna Shen, Tajpej
Stefan Romecki – radny miasta Koszalina z ramienia Komitetu Wyborców Koszalin Bezpartyjny Marek Sperling – inwestor giełdowy, Poznań
Stanisław Bańka, Nowy Jork
Halina Wasilczuk, Olsztyn
Mariusz Wesołowski, Warszawa
Wojciech Ręczkowski, Toruń
Grażyna Karpicz, Olsztyn
Rafał Świeczkowski, Gdańsk
Marian Sawko – emerytowany dyrektor Oddziału PZU, Szczytno
Kazimierz Napiórkowski, Toruń
Dorota Bednarska, Poznań
Elizabeth Kowalczyk – dziennikarz, Belgia
Marian Marek Aulak, Tomaszów Mazowiecki
Jan Sebastian Zasępa – elektronik-informatyk, tłumacz, Głuchołazy
Jacek Granicki
Adam Pasztelan – ekonomista, Warszawa
Janusz Czyż – matematyk, Warszawa
Aldona Krauss – lekarz, Warszawa
Sergiusz Krauss, Warszawa
Józefa Mikłasz – emerytka, Sopot
Juliusz Krauss – prawnik, Warszawa
Bolesław Krauss – przedsiębiorca, Warszawa
Jerzy Krauss – przedsiębiorca, Warszawa
Małgorzata Dakowska – muzyk, Warszawa
Zbigniew Kobyliński – fizyk, Warszawa
Agnieszka Kaźmierczak, Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof Kowalczyk – sudent fizyki UMCS, Lublin
Marcin Głowacki – prawica RP, Częstochowa
Piotr Nawrot – student PW, Puławy/Warszawa
Kacper Gładych – farmaceuta, Sępólno Krajeńskie
Wojciech Kaźmierczak, Politechnika Wrocławska
Wojciech Radko, Warszawa
Ireneusz Sołoniewicz – przedsiębiorca, Pułtusk
Jolanta Seliga, Radom
Irena Pacholska, Gdynia
Łukasz Gackowski – student, Toruń
Wojciech Maliczak, Kościan
Witold Dyrka – doktorant, Politechnika Wrocławska
Paweł Dobrowolski, Warszawa
Andrzej Matuszczak, Sianów
Aneta Zbroińska-Końca, Warszawa
Paweł Lijewski – specjalista, bankowiec, Gdańsk
Andrzej Czachor – prof. dr hab., fizyk, Instytut Energii Atomowej, Świerk, uczestnik Ruchu Obywatelskiego JOW
Andrzej Olszewski – redaktor naczelny tygodnika „Kurek Mazurski” w Szczytnie
Krystyna Chmieleńska – nauczyciel akademicki, Uniwersytet Wrocławski
Jarosław Paczkowski – aktor, Wrocław
Czesław Przystawa – przedsiębiorca, Wrocław
Sławomir Wygoda, Warszawa
Wojciech Kocot – nauczyciel akademicki, Kraków
Henryk Czachor, Ciecierzyn
Patryk Dworak – Zarząd Krajowy NZS
Waldemar Kozakiewicz – sołtys wsi Łaźnie/Supraśl
Ludwik Dobrzyński – prof. dr hab. Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku; Dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku
Stefania Egirszdorff – dr biologii, Warszawa
Izabela Brodacka, Warszawa
Maria Falzmann, Warszawa
Anna Falzmann, Warszawa
Alina Dobrowolska-Segit – rzecznik patentowy, Warszawa
Marek Żuralski – informatyk, Gdańsk
Zbigniew Rogowski – emeryt, Koszalin
Grzegorz Lenarcik – przedsiębiorca (usługi IT), Szczecin

1 299 wyświetlen