/Andrzej Koszutski, wójt Sobolewa

Andrzej Koszutski, wójt Sobolewa