/List do Konsula Honorowego Rumunii

List do Konsula Honorowego Rumunii

List skierowany do Konsula Honorowego Rumunii we Wrocławiu, Cornela Calomfirescu, jaki w imieniu Ruchu na rzecz JOW napisał prof. Jerzy Przystawa.  

Wrocław, 1 czerwca 2007

Wrocław, 1 czerwca 2007

Jego Ekscelencja
Pan Cornel Calomfirescu
Konsul Honorowy Rumunii
we Wrocławiu
Pl. Solny 14
50-062 Wrocław

Wielce Czcigodny Panie Konsulu Honorowy,

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta Rumunii tekst Jego pierwszego – po referendum 19 maja – wystąpienia przed Parlamentem oraz tezy Jego programu politycznego. W obu tych dokumentach na pierwszym miejscu, przed wszystkimi innymi reformami państwa, znalazł się postulat reformy prawa wyborczego i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Izby Niższej.

Panie Konsulu Honorowy! Ruch nasz od lat zabiega o taką reformę ustrojową Rzeczypospolitej i dlatego ze wzruszeniem i radością dowiedzieliśmy się, że w Pana Ojczyźnie taka reforma jest już na horyzoncie i że zapowiedź jej przeprowadzenia, w sposób stanowczy i zdecydowany, przedstawia sam Prezydent. Rumunia więc daje dziś wzór innym narodom, którym udało się zrzucić jarzmo sowieckie, jak wyzwolić się ze zgubnych pozostałości tamtego ustroju. Prezydent Basescu zapowiada przecież, że w ślad po tym przeprowadzi ustawę lustracyjną, do czego, jak widzimy, jednomandatowe okręgu wyborcze stanowią warunek wstępny. Dowiodły tego kłopoty z lustracją zarówno w Rumunii, jak i w Polsce, bo przeprowadzeniu autentycznej lustracji przeszkadza partyjny system wyborczy.

Moja Ojczyzna ma szczególne powody do przyjaźni i wdzięczności wobec Rumunii, ponieważ, w chwili najcięższej próby, Rumunia była jedynym państwem europejskim, który okazał Polsce i Polakom prawdziwą pomoc i wsparcie. Jestem przekonany, że moi Rodacy, pomimo dziesiątków lat fałszowania i zniekształcania naszej wspólnej historii, o tym długu wdzięczności nigdy nie zapomną. Z tym większą nadzieją patrzymy na śmiałe, historyczne kroki Głowy Państwa Rumuńskiego.

Ufam, że zechce Pan przekazać te słowa i nasze najszczersze gratulacje z powodu zwycięskiego referendum Panu Prezydentowi Traianowi Basescu.

Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku i najlepsze życzenia w Pańskiej pracy dla dobra Rumunii i Polski.

Jerzy Przystawa

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
1 488 wyświetlen