/Łódź, 16 czerwca 2007

Łódź, 16 czerwca 2007

Szanowni Sojusznicy i Sympatycy Ruchu JOW,

Z inicjatywy dra Jerzego Kropiwnickiego, Patrona Honorowego Ruchu JOW w sobotę, 16 czerwca 2007, odbędzie się ogólnopolska konferencja w sprawie reformy prawa wyborczego i okazja dla wszystkich zwolenników proponowanej przez nas zmiany dla zamanifestowania naszej woli i determinacji w osiągnięciu tego celu.

Dlatego najusilniej zachęcam wszystkich, którym na sercu leży realizacja tego celu, aby zameldowali się tego dnia, o godz. 11.00, na Placu Schillera i na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, żeby przeszli razem z nami w pochodzie do Teatru Nowego, gdzie odbędzie się wspomniana konferencja. Zachęcam do zorganizowania autokarów i innych środków transportu, oraz odpowiednich elementów wizualnych.

Wszystkich, którzy są w stanie wesprzeć nasze działania jakąś składką pieniężną, proszę o przekazywanie pieniędzy na konto Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" w PKO BP SA II O/NYSA
Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

Do zobaczenia w Łodzi!

Jerzy Przystawa

PS. WoJOWników z Wrocławia i okolic informuję, że zamawiamy autokar, który o godz. 6.00 wyjedzie z Placu Maksa Borna. Proszę o zgłaszanie chętnych na adres spes@spes.wroc.pl W razie, gdyby było więcej chętnych i znalazły się pieniądze, możemy wynająć dodatkowy autokar.

——————————————————————————————

Łódź, 28 maja 2007 r.

Ostatnie wydarzenia na scenie politycznej jeszcze raz dowiodły, że obecny system wyborczy nie daje możliwości wykreowania stabilnej władzy w obszarze samorządowym. W efekcie mamy do czynienia z częstymi zmianami układów koalicyjnych w ciałach uchwałodawczych i wykonawczych. Przykładem na to jest aktualna sytuacja po wyborach do sejmiku woj. podlaskiego, jak i niestabilności władzy uchwałodawczej i wykonawczej w innych województwach i powiatach naszego kraju. Uniemożliwia to rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych.

W tej sytuacji zapraszam do Łodzi i wzięcia udziału w dniu 16 czerwca br. w ogólnopolskiej  konferencji Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego zwolenników zasadniczej reformy systemu wyborczego i wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych.

Proponuję następujący program tego spotkania:

Konferencja ogólnopolska
w sprawie reformy systemu wyborczego do:
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze kluczem naprawy Rzeczypospolitej Samorządowej

11.00-12.00 Spotkanie na Pl. Schillera w Łodzi (w pobliżu UMŁ) i przemarsz ul. Piotrkowską do Teatru Nowego

12.00-12.20 Wystąpienie Prezydenta Miasta Łodzi

12.20-12.40 Dlaczego konieczna jest reforma prawa wyborczego - J. Przystawa

12.40-13.00 Dlaczego JOW? – J. Sanocki

13.00-13.20 Jak to działa na przykładzie Wielkiej Brytanii - T. Kaźmierski

13.20-14.00 Doświadczenie polskie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (prezydenci: Torunia, Kielc, Kalisza, Gdyni) – panel wójtów, burmistrzów i prezydentów

14.00-14.15 Podsumowanie, rezolucja

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki

 

 

 

 

584 wyświetlen