/Stanowisko NZS

Stanowisko NZS

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Zarząd Krajowy
ul. Fosa 17, 02-768 Warszawa

Stanowisko Niezależnego Zrzeszenia Studentów
na temat  Jednomandatowych Okręgów Wyborczych

        Podczas posiedzenia Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów – 15 kwietnia 2007 r. w Lublinie – podjęto uchwałę o poparciu przez NZS idei Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż skłaniamy się do rozwiązania mającego za cel wprowadzenie 460 Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach parlamentarnych oraz do wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach samorządowych.

        Zmiana ordynacji wyborczej jest zasadnicza dla dobrego funkcjonowania systemu politycznego oraz zdrowych relacji pomiędzy obywatelami a reprezentantami społeczeństwa. Wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych spowoduje zwiększenie odpowiedzialności polityków przez wyborcami, personalny a nie partyjny sposób wyboru reprezentantów, skrystalizowanie i uproszczenie procedury wyborczej. Uważamy, iż takie rozwiązanie zapewni każdemu Polakowi możliwość kandydowania i realnej szansy bycia wybranym, znacznie zmniejszy również koszt kampanii wyborczych. Likwidacja list partyjnych i zmiana obecnych struktur wszystkich partii politycznych uzdrowi naszą demokrację, czyniąc ją bardziej przychylną każdemu obywatelowi oraz przyspieszy tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

 

Za Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów:

Przewodniczący Marcin Leoszko

Lublin, 15 kwietnia 2007

552 wyświetlen