/15 rocznica śmierci Michała Falzmanna

15 rocznica śmierci Michała Falzmanna

W 1996 roku Rada Miejska Wrocławia nadała imię Michała Tadeusza Falzmanna jednej z ulic w rejonie Polanowice-Poświętne. Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów postanowiło wyręczyć władze państwowe w uczczeniu tej rocznicy i przygotowało program jej obchodów. Zachęcam wszystkich, którzy rozumieją za co Michał Falzmann oddał życie do udziału w tej uroczystości.

PROGRAM
otwartej imprezy pod nazwą:
"POZNAJ  WROCŁAWSKIE  ULICE  NAZWANE  IMIENIEM  WSPÓŁCZESNYCH  BOHATERÓW"

organizowanej 16.07.2006 r. (niedziela) w ramach Akcji "Wakacje na dwóch kółkach w mieście" przez Dolnośląskie Towarzystwo Cyklistów – Centrum Rowerowe, ul Wolbromska 12/1, 53-148 Wrocław, przy wsparciu Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej z okazji obchodów:
"15 rocznicy śmierci Michała Tadeusza Falzmanna"

 1. 10.00 – Wyjazd rowerzystów spod Wieży Ciśnień
 2. Przejazd ulicami Wrocławia na Poświętne
 3. 12.00 – Msza św. w intencji śp. Michała Falzmanna w Kościele p.w. NMP Matki Kościoła, ul. Kamieńskiego 230
 4. Manifestacyjny przejazd grupowy cyklistów ulicą M.T. Falzmanna
 5. 13.45– Uroczysty happening dla upamiętnienia "15 rocznicy śmierci Michała Tadeusza Falzmanna" – /posesja nr 4 przy ul. Falzmanna/:
  – okolicznościowe wystąpienie prof. Jerzego Przystawy autora książki o aferze FOZZ;
  – wystąpienia zaproszonych gości;
  – umieszczenie pamiątkowej tablicy poświeconej M. Falzmannowi;
  – garden party /grillowanie, rozmowy, śpiew i muzyka/
 6. 16.00 – Zakończenie imprezy, powrót grupy rowerzystów na Krzyki

 

http://prawica.net z inicjatywy profesora Jerzego Przystawy prowadzi akcję zbierania podpisów pod apelem do władz o uczczenie pamięci Michała Falzmanna.

List Otwarty
do Władz Najwyższych Rzeczypospolitej
na okoliczność
15 rocznicy śmierci Michała Tadeusza Falzmanna

Zwracamy się do władz państwowych o uhonorowanie pamięci Michała Falzmanna, człowieka, który wykonywał służbę publiczną z poświęceniem, z ofiarą życia włącznie.

18 lipca, mija 15 lat od śmierci Michała Tadeusza Falzmanna, głównego specjalisty kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez te wszystkie lata opinia publiczna, nieodmiennie, łączy tę śmierć z tzw. aferą FOZZ i spekulacyjnym rabunkiem finansów publicznych na ogromną skalę, albowiem Michał Falzmann, prowadząc w ostatnich miesiącach swego życia kontrolę FOZZ, wbrew wszelkim przeszkodom, szykanom i otwartym groźbom, doprowadził do jej ujawnienia i prokuratorskiego śledztwa.

Pomimo śledztwa wszczętego jeszcze za życia Michała Falzmann i wieloletniego procesu karnego przeciwko operatorom FOZZ, sprawy, za które oddał życie, wciąż czekają na pełne wyjaśnienie, a winni spowodowania ogromnych strat w majątku narodowym – na osądzenie. Skutkiem nieporadności i opieszałości wymiaru sprawiedliwości popełnione przestępstwa uległy już prawie całkowitemu przedawnieniu. Nie przedawnia się tylko trwający od 13 lat proces, jaki przestępcy wytoczyli autorom książki "Via bank i FOZZ", gdzie przedstawione zostały fakty ujawnione przez Michała Falzmanna, a których wiarygodność i prawdziwość całkowicie potwierdził zakończony w ubiegłym roku proces karny.

Zdajemy sobie sprawę, że po tylu latach z każdym dniem trudniej zdobywać dokumenty procesowe i wymierzać winnym, co się im należy. Budzi jednak nasze zdumienie fakt, że władze Rzeczypospolitej nie uważają za stosowne uhonorować ludzi, którzy wykonywali służbę publiczną z nadzwyczajną sumiennością i poświęceniem, z ofiarą życia włącznie. Takim człowiekiem niewątpliwie był Michał Tadeusz Falzmann. Dlatego oczekujemy, że po 15 latach od Jego śmierci Jego służba i ofiara życia zostaną we właściwy sposób docenione i uhonorowane.

Podpisy

Prosimy wysłanie e-maila z hasłem "POPIERAM"
(dodatkowo imię i nazwisko + miasto)
także własnymi uwagami
na adres (wystarczy kliknąć):

Falzmann@prawica.net

Jeśli podpisałeś – zawiadom znajomych!
Zachęć ich do działania!

Dnia 14 lipca (piątek) odbędzie sie konferencja prasowa poświęcona tej rocznicy i pragniemy przedstawić ten apel polskim władzom państwowym.

Dyskusja i inne informacje tutaj…

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
594 wyświetlen