/Apel do Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego

Apel do Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego

        Panie Prezydencie!

        Społeczeństwo Polskie zaufało Panu, wybierając na najwyższy urząd w państwie. Polacy oczekiwali, iż wybory przyniosą rzeczywistą odnowę życia publicznego, czego wyrazem było hasło budowy IV Rzeczypospolitej.

        Jednak od wyborów parlamentarnych minęło ponad pół roku, a w Sejmie trwa paraliż, rząd w dalszym ciągu nie ma większości zdolnej do realizacji programu przebudowy państwa i wszystko zapowiada, że w kolejnej kadencji Polska będzie rządzona albo przez rząd mniejszościowy, albo przez skonfliktowaną wielopartyjną koalicję.

        W sposób oczywisty przyczyną paraliżu Sejmu – najwyższego organu państwa polskiego jest wadliwy system wyborczy – tzw. ordynacja proporcjonalna, której jedną z licznych wad jest niemożność wyłonienia stabilnej większości parlamentarnej.

        W dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia wiekopomnej Konstytucji spoczywa na nas szczególny obowiązek przypominania o konieczności naprawy ustroju Rzeczypospolitej dziś.

        Domagamy się zatem usunięcia wady ustrojowej, współczesnego partyjnego liberum veto – tzw. proporcjonalnej ordynacji wyborczej do Sejmu, wprowadzenia jasnego, sprawdzonego i w pełni demokratycznego systemu wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Taki system wyborczy sprawdzony jest w wielu krajach od początku demokracji. Tak wybierają swoich posłów Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy, Francuzi i ponad 60 innych narodów świata.

        JOW nie tylko przywraca pełnię praw wyborczych obywatelom, ale także wzmacnia parlament i rząd, zmuszając różne polityczne grupy do zawarcia PRZEDWYBORCZEJ koalicji, prowadząc w ten sposób do dwupartyjnego układu w Sejmie i przyczyniając się do społecznej stabilizacji i gospodarczego rozwoju.

  • Domagamy się od Pana Prezydenta, by zgodnie z posiadanymi uprawnieniami rozwiązał Sejm, jako niezdolny do wyłonienia stabilnej większości, a tym samym do rządzenia krajem.
  • Domagamy się by Prezydent RP – doprowadził do zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia JOW na drodze powszechnego obywatelskiego referendum.
  • Domagamy się nowych wyborów posłów do Sejmu w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych według zasady: jeden okręg – jeden poseł – jedna tura.

        Tylko tak wybrany parlament będzie stabilny, w pełni demokratyczny i zdolny do rozwiązywania palących problemów, przed którymi stoi Polska.

        Wzywamy mieszkańców innych miast polskich do poparcia naszego Apelu.

Nysa, 3 maja 2006

Janusz Sanocki – radny Rady Miejskiej w Nysie

About Janusz Sanocki

Janusz Sanocki (1954-2020) – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej; dziennikarz. Od 1993 r. redaktor naczelny tygodnika „Nowiny Nyskie”; radny Nysy (1994-2006); burmistrz Nysy (1998-2001); radny powiatu nyskiego (2006-2015). Od 2015 Poseł na Sejm RP (VIII kadencji). Od 1995 r. związany z Obywatelskim Ruchem na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jeden z 4 Krajowych Koordynatorów Ruchu JOW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW w latach 2000-2008.
581 wyświetlen