/Warszawa, 8 kwietnia 2006

Warszawa, 8 kwietnia 2006

RUCH  OBYWATELSKI  NA  RZECZ JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH
zaprasza na Ogólnopolską Konferencję
50/50 czy 3x1?
czyli
jaka ordynacja w IV RP?
poświęconą doborowi optymalnej dla Polski ordynacji wyborczej do Sejmu i rad samorządowych

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2006 r. w godzinach 11.00-16.00
w Sali Kolumnowej Sejmu RP (wstęp od godz.10.00).

Organizuje i zaprasza Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, przy współpracy Seminarium Parlamentarnego JOW, Stowarzyszenia OKP i Fundacji im. J. Madisona JOW. 
Patronat medialny - Tygodnik "Wprost", Tygodnik "Nasza Polska" i Radio FAMA

 
Zgłoszenia do 7.04.2006 (nazwisko, imię, adres, ew. telefon) na:
tel. (022) 718-01-42, fax (022) 718-01-18, e.mail: k.mianowski@cyf.gov.pl.
W konferencji uczestniczyć może ok. 200 osób, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

za Komitet Programowy – prof. Andrzej Czachor, a.czachor@cyf.gov.pl
za Komitet Organizacyjny – Remigiusz Zarzycki, r.zarzycki@.fokuspr.pl

motto: 1 okręg ‑ 1 tura ‑ 1 poseł

Program:
11.00 ‑ Otwarcie konferencji
prof. Andrzej Czachor, IEA, Świerk, Ruch JOW
Silny Sejm niezbędny Polsce w „Europie Ojczyzn"

Sesja sejmowa
prowadzą: Bohdan Pilarski, Stowarzyszenie OKP i Remigiusz Zarzycki, Ruch JOW

11.10 – 11.25
prof. Witold Kieżun, WSPiZ, Warszawa
Prakseologia wyboru elit władzy
11.25 – 11.35
mgr Igor Brudnowski, Uniwersytet Szczeciński
Abecadło JOW – prostota, przejrzystość i logika ordynacji, swoboda wyboru kandydata
11.35 – 11.50
prof. Tomasz Kaźmierski, Southampton, Anglia
Anglosaska ordynacja "first past the post"
11.50 – 12.00
dr Bogdan Szklarski, Collegium Civitas, Warszawa
Te wszystkie JOW-u cechy, wady i zalety
12.00 – 12.10
mgr Mariusz Wis, Fundacja im. J. Madisona JOW, Warszawa
System brytyjski czy system niemiecki?
12.10 – 12.30
Dyskusja
12.30 – 12.40
Julia Pitera, Sejm RP, Warszawa
Czy i jak JOW-y ograniczą korupcję?
12.40 – 12.55
prof. Kazimierz Kik, Akademia Świętokrzyska, Kielce
Czy i jak udoskonalać partie polityczne?
12.55 – 13.15
red. Rafał Ziemkiewicz, publicysta, Warszawa
JOW a IV władza
13.15 – 13.30
Projekt ordynacji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości
13.30 – 13.45
prof. Jerzy Przystawa, Uniwersytet Wrocławski
Ruch JOW a projekt ordynacji PiS
13.45 – 14.00
Dyskusja
14.00 – 14.20
Przerwa na kawę, wywiady prasowe etc.

Sesja samorządowa
prowadzą: Janusz Sanocki, Ruch JOW i Bartłomej Michałowski, Stowarzyszenie Dobre Państwo

14.20 – 14.35
red. Jan Jagielski, Radio FAMA, Kielce
Samorząd lokalny, dobro wspólne, a ordynacja wyborcza
14.35 – 14.45
dr Jerzy Grela, Kraków
Jednomandatowa samorządność w Krakowie
14.45 – 15.00
mgr Jakub Boratyński
Główne tezy ordynacji JOW dla wyborów samorządowych
15.00 ‑15.20
Dyskusja
15.20 – 15.40
Podsumowanie
15.40 –
Zakończenie konferencji

Stanowisko Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW
przyjęte na Ogólnopolskiej Konferencji
50/50 czy 3×1? – jaka ordynacja w IV RP?
w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie, 8 kwietnia 2006 r.

  1. Przyczyną kolejnego kryzysu politycznego w Polsce jest wadliwa ordynacja wyborcza do Sejmu RP – tzw. ordynacja proporcjonalna. Jak wykazała historia ostatnich miesięcy, permanentnie generuje ona chwiejne koalicje i jałowy konflikt klubów poselskich w Sejmie.
  2. Obecna ordynacja wyborcza do Sejmu narusza ponadto bierne prawo wyborcze obywateli, uzależniając rzeczywiste możliwości skutecznego kandydowania od decyzji władz partii politycznych. Stanowi to naruszenie konstytucyjnej zasady równości, za czym idzie obniżenie jakości Sejmu i oderwanie posłów od społeczeństwa.
  3. Uważamy, że wspominana ostatnio w publicznych wypowiedziach polityków tzw. ordynacja mieszana reprodukowałaby partiokratyczne wady ustrojowe obecnej ordynacji.
  4. Dla uzdrowienia sytuacji teraz i na przyszłość konieczne jest uchwalenie ordynacji opartej o większościowe wybory 460 posłów w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). System taki sprzyja powstawaniu stabilnej większości sejmowej i zapewnia bliską więź posła z elektoratem.
  5. Wzywamy Posłów RP, by w imię dobra publicznego odłożyli wzgląd na partyjny lub prywatny interes i uchwalili ordynację wyborczą do Sejmu, a także do samorządów, opartą o JOW, zgodnie z interesem Polski i oczekiwaniem większości obywateli.
712 wyświetlen