/List do Prezydenta-elekta RP Lecha Kaczyńskiego

List do Prezydenta-elekta RP Lecha Kaczyńskiego

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Biuro Krajowe: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1, tel. (071) 34-24-644, e-mail: spes@spes.wroc.pl

Wrocław, 5 listopada 2005

Pan Lech Kaczyński
Prezydent-elekt Rzeczypospolitej Polskiej
Pałacyk MSZ
ul. Foksal 6
00-366 Warszawa

Panie Prezydencie,

     Krajowy Zjazd Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jaki odbył się 5 listopada 2005 w murach Uniwersytetu Wrocławskiego upoważnił mnie do zwrócenia się do Pana i złożenia Mu gratulacji z powodu wyboru na Urząd Prezydenta i przekazania uchwalonego na Zjeździe Stanowiska oraz pewnej kwintesencji tego, co uczestnicy Ruchu chcieliby powiedzieć swemu Prezydentowi. Ruch nasz już nie jeden raz zwracał się do Pańskich poprzedników, ostatnio podczas manifestacji Ruchu w dniu 3 czerwca 2005 w Warszawie. Jak do tej pory nie doczekaliśmy się jakiejkolwiek odpowiedzi ani na nasze apele i wnioski, ani ustosunkowania się do spraw przedstawianych Prezydentom RP. Kancelaria Prezydenta z pewnością dysponuje ogromną ilością listów i apeli, uchwał rad gminnych, powiatowych, a nawet sejmików wojewódzkich, apeli tak intelektualistów, jak i zwykłych, szeregowych obywateli. Piszę więc do Pana z przekonaniem, że wyrażam opinię wielkich rzesz Polaków, którzy życzyliby sobie niezwłocznej zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu. To przekonanie poparte jest znajomością wyników badań opinii publicznej, ponad 750 tysiącami podpisów, jakie Polacy złożyli pod wnioskiem PO o referendum, a także dodatkowymi ok. 200 tysiącami podpisów, jakie Ruch nasz zebrał niezależnie i które w każdej chwili jest gotów przekazać Panu Prezydentowi. To przekonanie umacniają wyniki wszystkich wyborów do Sejmu, wraz z kompromitującą frekwencją wyborczą na poziomie 40%. Przygnębia nas fakt, że żaden z Pańskich poprzedników nie zechciał ustosunkować się do tych głosów obywatelskich. Piszę do Pana z nadzieją, że tym razem będzie inaczej, że Polska wybrała sobie wreszcie Prezydenta, który szanuje i poważa autentyczny wysiłek obywatelski, jakiego celem jest rzeczywista naprawa Rzeczypospolitej.

     Panie Prezydencie! Jest rzeczą zrozumiałą, że Pierwszy Obywatel może mieć, tak w tej, jak i w innych sprawach, odmienne zdanie niż wielu, a nawet większość Jego współobywateli. Jeśli jednak słowo demokracja rozumiemy tak, jak je rozumie kultura europejska, to w demokracji takie problemy rozstrzygać powinna wola większości. Dlatego, tak jak do Pańskich poprzedników, zwracamy się z apelem o przeprowadzenie w tej sprawie referendum obywatelskiego.

     Uważamy, że w sprawie tak niezmiernie ważnej dla stabilności i siły Państwa Polskiego powinna się odbyć rzeczywista, autentyczna, otwarta debata obywatelska. Z ubolewaniem i przygnębieniem stwierdzamy, że do tej pory taka debata się nie odbyła, przeciwnie, widzieliśmy, że kanały wypowiadania się opinii publicznej, były faktycznie, przed tą propozycją zamknięte. Wyrażam głęboką nadzieję uczestników Krajowego Zjazdu Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, że zechce Pan wykorzystać Swoje uprawnienia i możliwości, żeby taka debata stała się faktem.

     Z wyrazami najgłębszego szacunku,

                

 

W załączeniu:                                                                                        
1. Stanowisko Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW z 5 listopada 2005

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
511 wyświetlen