/Zjazd w Poznaniu i wybory do Senatu

Zjazd w Poznaniu i wybory do Senatu

Drodzy WoJOWnicy!

W najbliższą sobotę, 9 lipca, w Poznaniu odbędzie się kolejny Zjazd Krajowego Komitetu Referendalnego Ruchu Obywatelskiego JOW. Czym będzie się różnił ten Zjazd od poprzednich?  Otóż wobec całkowitego bojkotu naszego postulatu przez tzw. klasę polityczną ‑ postanowiliśmy wystawić w najbliższych wyborach kandydatów do Senatu RP, po to, aby nasi senatorowie nie pozwolili zamilczać nadal sprawy JOW.

5 lipca w Warszawie, wspólnie z pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" ‑ prof. Andrzejem Czachorem, pełnomocnikiem finansowym –  p. Piotrem Wojtasikiem, oraz z Mariuszem Wisem i Remigiuszem Zarzyckim złożyliśmy w Krajowej Komisji Wyborczej wniosek o rejestrację naszego komitetu wyborczego. Zadeklarowaliśmy, że będziemy zgłaszać kandydatów tylko do enatu. Wniosek poparliśmy zebranymi na prędce ponad 1700 podpisami (wszystkim, którzy nadesłali listy na mój adres serdecznie dziękuję). W czwartek, 7 lipca, KKW będzie liczyć podpisy i jeśli (mam nadzieję) wszystko będzie dobrze, zapadnie uchwała KKW o rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców „JOW".

Musimy mieć jakąś wizję naszej akcji. Ku czemu ona ma zmierzać? Jak wyglądać?

Wysuwając kandydatów na senatorów liczymy przede wszystkim na popularyzację idei JOW w szerszych niż dotychczas kręgach społeczeństwa. Po drugie na wykorzystanie czasu antenowego i zwrócenie uwagi na ten ważny postulat. Po trzecie (co daj Boże) na wprowadzenie kilku senatorów do parlamentu, co by nam znacznie pomogło w naszej pracy i przyspieszyło zwycięstwo JOW.

Żeby to przyspieszyć proponuję, abyśmy ROZPOCZĘLI ZBIERANIE PODPISÓW POD WNIOSKIEM O REFERENDUM W SPRAWIE JOW. I żebyśmy to ogłosili w Poznaniu 9 lipca. Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum będzie zbieżna ze zbieraniem podpisów pod wnioskami rejestracyjnymi dla poszczególnych kandydatów i będzie to też nasza akcja wyborcza.

Wyborca, który podpisze wniosek o referendum, będzie przekonany do sprawy JOW i najprawdopodobniej odda na naszych kandydatów swój głos. Co więcej ‑ prowadząc akcję postaramy się pozyskać kolejne osoby do zbierania podpisów, np. te osoby, które później zgłosimy do składu obwodowych komisji wyborczych i w ten sposób nie tylko zbierzemy wymagane pół miliona podpisów, ale powiększymy grono WoJOWników. Naszym senatorom damy natomiast do ręki oręż do dobrego debiutu na forum parlamentu. Listy do zbierania podpisów pod wnioskiem referendalnym przywiozę do Poznania, w sobotę.

Apeluję do wszystkich WoJOWników z różnych regionów ‑ rozglądajcie się za kandydatami na senatorów. Koniecznie musimy zgłosić jak najwięcej kandydatów. Jeśli zgłosimy kandydatów w 20 okręgach, to dostaniemy ogólnopolski czas antenowy. Poza tym nasze szanse wówczas znacznie wzrosną.
Proszę o Wasze opinie na ten temat.

Pozdrawiam,
Janusz Sanocki

About Janusz Sanocki

Janusz Sanocki (1954-2020) – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej; dziennikarz. Od 1993 r. redaktor naczelny tygodnika „Nowiny Nyskie”; radny Nysy (1994-2006); burmistrz Nysy (1998-2001); radny powiatu nyskiego (2006-2015). Od 2015 Poseł na Sejm RP (VIII kadencji). Od 1995 r. związany z Obywatelskim Ruchem na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, jeden z 4 Krajowych Koordynatorów Ruchu JOW, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW w latach 2000-2008.
587 wyświetlen