/DOBRE PAŃSTWO

DOBRE PAŃSTWO

Witold Kieżun, Jerzy Kubin
DOBRE PAŃSTWO

WSzPiZ, 2004, ISBN: 83-89437-20-1

"Widoczna niesprawność funkcjonowania naszego państwa, wyrażająca się patologią działalności administracyjnej, wysoką stopą bezrobocia i długu publicznego, wszechogarniającą korupcją, wysokim wskaźnikiem niezadowolenia społecznego i społeczną negatywną oceną jakości rządzenia, stała się podstawą teoretycznej refleksji mającej na celu zarówno określenie przyczyn, jak i zaproponowanie środków zaradczych."

Książkę można zamówić w ksiegarni internetowej CeDeWu.pl.

About Witold Kieżun, Jerzy Kubin

605 wyświetlen