/List Prof. Przystawy

List Prof. Przystawy

Szanowni Państwo,
Zgodnie z postulatami Zjazdu Włocławskiego i sugestiami osób, które deklarują gotowość włączenia się w naszą akcję referendalną, tworzymy siatkę osób prowadzących tę akcję w swoich regionach. Aby akcja ta była skoordynowana pozwalam sobie na przekazanie Państwu nastepujących informacji organizacyjnych:

1. Koordynatorem pracy pełnomocników regionalnych ustalam p. Janusza Sanockiego, radnego Rady Miejskiej Nysy, e-mail: jan_es@poczta.onet.pl, telefony: 0602-397-455 i 077-433-46-78 (Redakcja tygodnika "Nowiny Nyskie");

2. Miejscem, w którym podawane będą na bieżąco informacje organizacyjne i o przebiegu akcji, będzie strona internetowa Ruchu www.jow.pl. W przypadku wątpliwości, niejasności i innych uwag odnośnie zamieszczanych tam informacji, proszę pisać na adres spes@spes.wroc.pl;

3. Po konsultacji z prawnikami doszliśmy do przekonania, że lista wzoru podpisów przedstawiona na Zjeździe we Włocławku posiada pewne wady, które mogłyby utrudnić zgłoszenie naszej propozycji referendalnej. W związku z tym zwracam się z prośbą, żeby wstrzymać się z akcją zbierania podpisów. Ostateczny kształt wzoru listy podamy na stronie www.jow.pl i roześlemy do wszystkich pełnomocników regionalnych;

4. Skład Krajowego Komitetu Referendalnego pozostaje otwarty i osoby, które nie mogły wcześniej zgłosić swojego akcesu do niego mogą to jeszcze uczynić. Skład Komitetu, uzupełniany o nowe zgłoszenia, jest umieszczony na naszej stronie internetowej. Podajemy tam imię i nazwisko, miejscowość, oraz tytuły naukowe, zawodowe lub/i pełnione funkcje publiczne (według uznania). Proszę, jeśli to możliwe, o podawanie do naszej wiadomości adresu kontaktowego, telefonu, adresu elektronicznego, a także swojej oferty w jakim zakresie możemy liczyć na aktywne wsparcie naszej akcji.

Wszystkich Państwa najserdeczniej pozdrawiam i składam najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy, dzieląc się nadzieją, że zbliża się czas wprowadzenia reformy Państwa, o którą wszyscy zabiegamy,

Jerzy Przystawa

About Jerzy Przystawa

Jerzy Przystawa (1939-2012) – naukowiec, fizyk, profesor dr hab., nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicysta, twórca i założyciel ogólnopolskiego Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
617 wyświetlen