/Oświadczenie Krakowskiego Komitetu Referendalnego

Oświadczenie Krakowskiego Komitetu Referendalnego

PAŃSTWO SILNE, PAŃSTWO ZDROWE TO OKRĘGI JEDNOMANDATOWE

Oświadczenie Krakowskiego Komitetu Referendalnego
na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych (JOW)

Reformę ustroju państwa należy rozpocząć od zmiany ordynacji wyborczej. Dlatego też w referendum liczbę pytań trzeba ograniczyć do jednego o treści:
"Czy jesteś za przeprowadzaniem wyborów do Sejmu RP wyłącznie w jednomandatowych okręgach wyborczych?" Gotowi jesteśmy współpracować z każdym, kto podziela ten pogląd i jest gotów realizować go w praktycznym działaniu.
     Podjęta ostatnio inicjatywa Platformy Obywatelskiej zbierania podpisów pod wnioskiem o ogólnokrajowe referendum zawiera cztery pytania, z których każde dotyczy innego problemu, ma różną wagę i wymaga oddzielnego rozpatrzenia. Różna jest też liczba zwolenników poszczególnych rozstrzygnięć.
     W ślad za stanowiskiem uczestników III Zjazdu Krajowego Komitetu Referendalnego o JOW w wyborach do Sejmu RP, który odbył się w Kielcach 18 września 2004 r. "wzywamy wszystkich zwolenników JOW do kontynuowania obywatelskiej pracy nad naprawą Rzeczypospolitej. Apelujemy do obywateli, ugrupowań i stowarzyszeń o przyłączenie się do Krajowego Komitetu Referendalnego w działaniach na rzecz usunięcia poważnej wady ustrojowej III RP, jaką jest obecny system wyborczy i wprowadzenia JOW".

Kraków, 30 września 2004r

Sekretarz KKR                                       Przewodniczący KKR
(-) Dr inż. Kazimierz Głowacki               (-) Prof. Tomasz Gąsowski

About Kazimierz Głowacki i Tomasz Gąsowski

482 wyświetlen