/List do Burmistrza Miasta i Gminy Słubic

List do Burmistrza Miasta i Gminy Słubic

Glisno, 21 maja 2004 r.

Szanowny Pan Ryszard Bodziacki
Burmistrz Miasta i Gminy Słubic

Stowarzyszenie "Oś Porozumienia" w nawiązaniu do spotkania w Słubicach, informuje, że w pełni akceptuj ideę wprowadzenia w naszym kraju ordynacji wyborczej do Sejmu opartej na okręgach jednomandatowych.
     Uważamy, że daje ona obywatelom szansę realnego wpływu na wybór posłów spośród bliżej znanych nam osób. Jest jasna i zrozumiała dla każdego wyborcy, pozwoli na konieczną zmianę sceny politycznej i wybór osób związanych ściśle z niewielkim terytorium. Taka ordynacja pozwoli nam obywatelom na egzekwowanie od naszych posłów obietnic wyborczych, częstsze spotkania z naszym reprezentantem i wymusi odpowiedzialność za poselskie działania.
     Deklarujemy swój udział w akcji zbierania podpisów obywateli popierających wprowadzenie JOW.

Przewodniczący
Wojciech Włodarski

454 wyświetlen