/List do Członków Kapituły Fundacji „Pro Veritate”

List do Członków Kapituły Fundacji „Pro Veritate”

Białystok, 2004-06-01

Szanowni Członkowie Dostojnej Kapituły,

Gdy tworzyliśmy Fundację "Pro Veritate" określiliśmy ją jako organizację przedsiębiorców i prawników mającą na celu poprawianie źle napisanego prawa i wspieranie rodzimych przedsiębiorców w homeryckich bojach z nonsensami biurokracji.
     Ponieważ panowie profesorowie prawa będący członkami Kapituły otrzymali od nas przedsiębiorców przede wszystkim wiele spraw związanych z funkcjonowaniem prawa podatkowego, administracji samorządowej w aspekcie łamania prawa w związku z hipermarketami, ustawy prawo budowlane – koncentrowaliśmy się na tych problemach. W gronie Kapituły podjęliśmy i właśnie przeprowadzamy jako obywatelską inicjatywę ustawodawczą projekt ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego. Faktycznie, ta ustawa za jednym posunięciem wyrugowałaby cała masę absurdów i antyobywatelskich praktyk z różnych dziedzin, których dotyczy najobszerniejsza dziedzina prawa – prawo administracyjne. Zarazem wspólnym normom poddalibyśmy również prawo podatkowe.
     Wielokrotnie rozbudowując struktury Fundacji spotykaliśmy się ze strukturami Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Zresztą członkowie tego Ruchu, pan Sławomir Janicki, pan Adam Abramowicz i inni są także członkami naszej Kapituły. O ile pamiętają Państwo wypowiedzi profesora zwyczajnego prawa Eugeniusza Smoktunowicza, Kanclerza naszej Kapituły, Fundacja zawsze opowiadała się za JOW w wyborach do Sejmu.
     Niestety, do chwili obecnej nie docenialiśmy w należyty sposób wagi tego zagadnienia. Tworząc Fundację mieliśmy zmieniać punkty węzłowe systemu chorego prawa generujące najwięcej patologii. A najważniejszym takim punktem jest ordynacja wyborcza. I znowu, zmiana ordynacji na JOW, tak jak proponuje Ruch, jest jedynym właściwym rozwiązaniem. Zarazem taka zmiana ordynacji wyborczej najbardziej zaszkodziłaby tym skorumpowanym elementom w istniejących "elitach" władzy, które to elementy Fundacja najbardziej "lubi".
     Nie docenialiśmy, no to teraz doceniamy. Osobiście miałem okazję poznać na spotkaniu w Białej Podlaskiej zarówno pana prof. Jerzego Przystawę, jak i pana Janusza Sanockiego. Jestem pod wrażeniem dogłębnej kompetencji i starannego przemyślenia koncepcji działania. Całkowite przemilczanie tego Ruchu w centralnych masmediach, podobnie zresztą jak naszych działań – stanowi dodatkowe potwierdzenie jego rzetelności.
     Uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanymi materiałami, czyli z biuletynem nr 18. Myślę, że sami Państwo dojdą do wniosku, że powinniśmy wszyscy taką inicjatywę poprzeć. Dlatego, że jest to słuszne, kompetentne i rzeczywiście zmieniłoby w jedyny właściwy sposób najważniejsze źródło patologii w życiu społecznym naszego państwa. Zgłaszając akces do tego Ruchu współtworzymy komitety referendalne tam, gdzie ich nie ma, wspieramy istniejące i robimy to, co wskazują liderzy tego Ruchu. A przy zbieraniu podpisów i przy innych akcjach mam cichą nadzieję, że członkowie Kapituły pokażą kto jest najsprawniejszy.
     Korzystając z okazji wszystkich z Państwa serdecznie pozdrawiam,

Rafał Modzelewski
Prezes Fundacji "Pro Veritate"

550 wyświetlen