/OZZL do Uczestników V Zjazdu w Koninie

OZZL do Uczestników V Zjazdu w Koninie

Nie uda się naprawić jakiejkolwiek dziedziny życia społeczno-gospodarczego w naszym Kraju, jeśli nie zmieni się sposobu powoływania władz…

Bydgoszcz, 5 kwietnia 2005r.

Szanowny Pan Jerzy Przystawa

Pełnomocnik Krajowego Komitetu Referendalnego

na rzecz JOW w Wyborach do Sejmu

e-mail spes@spes.wroc.pl

 

Szanowny Panie Profesorze,

     W związku z V Zjazdem Krajowego Komitetu Referendalnego na rzecz JOW, w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy potwierdzam stałe poparcie naszej organizacji dla wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP.

     Wieloletnie doświadczenia naszego związku i innych środowisk w działaniach zmierzających do uzdrowienia systemu opieki zdrowotnej w Polsce dowodzą, że nie uda się naprawić jakiejkolwiek dziedziny życia społeczno-gospodarczego w naszym Kraju, jeśli nie zmieni się sposobu powoływania władz, tak aby rządzący czuli się odpowiedzialni przed swoimi wyborcami, a nie przed liderami swojej partii. Tylko wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej, opartej na jednomandatowych okręgach daje szansę na takie zmiany.

                                                                               Zarząd Krajowy OZZL

Przewodniczący Zarządu Krajowego

                                                                                   Krzysztof Bukiel

455 wyświetlen