/List prof. Witolda Kieżuna do Uczestników V Zjazdu w Koninie

List prof. Witolda Kieżuna do Uczestników V Zjazdu w Koninie

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w Zjeździe chciałbym przekazać wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia i zapewnienia pełnego poparcia idei większościowej Jednomandatowej Ordynacji Wyborczej we wszystkich organach samorządowych oraz w Sejmie i Senacie.

Warszawa, 31 marca 2005

Prof. zw. dr hab. Witold Kieżun
Akademik, członek International Academy of Management USA
Profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im Leona Koźmińskiego w Warszawie
b. Dyrektor Zespołu Ekspertów ONZ

Wielce Szanowny Pan Profesor Jerzy Przystawa,

Nie mogąc osobiście uczestniczyć w Zjeździe chciałbym przekazać wszystkim uczestnikom serdeczne pozdrowienia i zapewnienia pełnego poparcia idei większościowej Jednomandatowej Ordynacji Wyborczej we wszystkich organach samorządowych oraz w Sejmie i Senacie.

Jak wykazały ostatnie badania naukowe, tego typu ordynacja jest udziałem 84% ludności demokratycznego świata. Paradoksem jest fakt, że my, Polacy, nie należymy do tej grupy, mimo teoretycznej przynależności do grupy krajów demokratycznych.

Obowiązująca, tzw. proporcjonalna ordynacja wyborcza, jest antydemokratyczna, umożliwiająca dobór elity politycznej niereprezentującej elementarnego poziomu moralności i przyzwoitości. Masowe nadużycia, nazywane obecnie eufemistycznie „przekrętami," są udziałem elity politycznej i jednym z głównych źródeł naszych niedoborów finansowych. Stąd pilnie występuje niezbędna potrzeba upowszechnienia świadomości źródeł naszych trudności i dalszego rozwijania masowej, dynamicznej, ogólnospołecznej akcji doprowadzenia do radykalnej zmiany ordynacji.

Potwierdzając swój permanentny akces do tej akcji wyrażam nadzieję na ostateczny sukces naszej działalności tym bardziej, że nie wymaga ona zmiany Konstytucji. W pełni zgadzam się z tezą, że wybory systemem JOW są proporcjonalne w sensie podziału kraju na jednomandatowe okręgi w stosunku do liczby mieszkańców i tym samym relacji pomiędzy liczbą mandatów i liczbą osób uprawnionych do głosowania. Konstytucja nie przesądza zasady, że proporcjonalność ma być odniesiona do skomplikowanie obliczanej liczby mandatów przypadających poszczególnym listom partyjnym.

W pełni zgadzam się z tezą, że wybory systemem JOW są priorytetowym warunkiem radykalnego uzdrowienia stosunków społecznych i sytuacji finansowej naszej Ojczyzny.

Witold Kieżun

474 wyświetlen