/Struktura Ruchu na rzecz JOW

Struktura Ruchu na rzecz JOW

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych jest ruchem otwartym i nie posiada żadnej formalnej struktury. Nie ma członków i nie ma zarządów ani szefów. Każdy, kto widzi i rozumie znaczenie zgłaszanego przez nas postulatu może w dowolnej chwili do Ruchu dołączyć i zaangażować się w jego pracę. Nie potrzebuje do tego ani żadnych pełnomocnictw, ani pozwoleń. Wszystkie akcje Ruchu, konferencje, zjazdy itp., organizowane są spontanicznie przez ludzi, którzy taką potrzebę dostrzegają i są gotowi wykonać konieczną pracę. Tak zostało zorganizowanych kilkadziesiąt dotychczasowych konferencji i wszystkie inne akcje.

Na konferencji Ruchu, jaka odbyła się 17 marca 1997 w Krakowie, wybrani zostali czterej Krajowi Koordynatorzy Ruchu. Byli to: dr Wojciech Błasiak z Dąbrowy Górniczej, prof. dr hab. Mirosław Dakowski z Warszawy, prof. dr hab. Jerzy Przystawa z Wrocławia i mgr inż. Janusz Sanocki z Nysy. Godność ta jest czysto honorowa i oznacza tylko tyle, że te osoby zostały poproszone przez innych uczestników Ruchu o koordynowanie inicjatyw Ruchu w różnych częściach Polski, na przykład, żeby w tym samym czasie nie odbywało się kilka konferencji Ruchu na raz. Nie daje ona żadnych uprawnień ani przywilejów.

Również siatka biur Ruchu jest całkowicie nieformalna. Biura te prowadzą osoby, które zgłosiły zamiar i gotowość świadczenia pracy na rzecz Ruchu w takiej czy innej formie. Siatka ta jest otwarta i każdy może do niej dołączyć.

W Ruchu działa powstałe w Nysie, podczas I Konferencji "Poseł z każdego powiatu" w listopadzie 1999, Stowarzyszenie na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze". Stowarzyszenie to ma też tylko jeden cel: wprowadzenie JOW w wyborach do Sejmu. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to struktura w pewnym sensie służebna wobec Ruchu, która umożliwia posiadanie konta bankowego i osobowości prawnej

628 wyświetlen