/Konferencje prasowe – 3.03.2008

Konferencje prasowe – 3.03.2008

Ruch Obywatelski na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych
Biuro Krajowe: 50-134 Wrocław, ul. Białoskórnicza 3/1, tel. (071) 37-59-407; 0605-096-214
e-mail: spes@spes.wroc.pl

 

Informacja na konferencję prasową
3 marca 2008

  1. W sobotę 23 lutego 2008 odbyło się na Politechnice Warszawskiej Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, na którym powołano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany prof. Jerzy Przystawa z Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Dotychczasowy Prezes, p. Janusz Sanocki, b. burmistrz Nysy, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Ruchu w okresie ostatnich 4 lat. W tym czasie działacze Stowarzyszenia zorganizowali na terenie całego kraju 50 konferencji, 164 spotkania odczytowe, 87 akcji ulicznych, dwa marsze na Warszawę, wydali 3 pozycje książkowe i 3 broszury, rozdali ponad 300 tysięcy ulotek. Na czterech uczelniach w Polsce powstały prace magisterskie i licencjackie poświęcone Ruchowi JOW. Szczególnie interesująca jest praca magisterska p. Michała Żyniewicza wykonana w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Całokształt prac Ruchu ujmuje opracowanie monograficzne J. Sanockiego WoJOWnicy.
  3. Zgromadzenie uchwaliło wystosowanie listu do Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Premiera Donalda Tuska, w związku z jego ostatnimi deklaracjami publicznymi, w których oświadczył, że jego zamiarem jest wprowadzenie JOW w wyborach do Sejmu. Stowarzyszenie deklaruje gotowość najdalej idącej współpracy w tej sprawie.
  4. Po ostatnich wyborach samorządowych ok. 300 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zadeklarowało na piśmie swoje poparcie dla Ruchu i objęcie naszych działań swoim patronatem. Lista Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast – Patronów Honorowych Ruchu dostępna jest na stronie domowej Ruchu www.jow.pl
  5. Pod koniec września 2007 odbyła się w Łochowie konferencja Patronów Honorowych Ruchu, z udziałem oficjalnego przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja wystąpiła z wnioskiem do RPO o podjęcie działań w sprawie szkodliwych dla Polski i naruszających prawa obywatelskie konsekwencji obecnego systemu wyborczego. W szczególności, uczestnicy konferencji zwracali uwagę na fakt zignorowania przez Sejm wniosku obywatelskiego o referendum o JOW, podpisanego przez ponad 700 tysięcy obywateli.
  6. W nowym Roku Akademickim w działania Ruchu włączyły się aktywnie środowiska studenckie, przede wszystkim organizacje NZS na różnych uczelniach i Zarząd Krajowy tej organizacji. Zarząd Krajowy powołał Koordynatora Krajowego, odpowiedzialnego za współpracę w tym zakresie NZS-ów różnych uczelni i Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW. Koordynatorem tym jest p. Wojciech Kaźmierczak z Politechniki Wrocławskiej. Walne Zgromadzenie wybrało p. Wojciecha Kaźmierczaka i p. Marka Kobylarskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do Zarządu Stowarzyszenia.
  7. Pełnej informacji o działalności Ruchu dostarcza strona domowa www.jow.pl

 

524 wyświetlen