/Jednomandatowa Rewolucja ruszyła!

Jednomandatowa Rewolucja ruszyła!

Akcja Niezależnego Zrzeszenia Studentów jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami przynosi coraz większe efekty. Celem akcji organizowanej przez studentów jest zapoznanie opinii publicznej z tematyką ordynacji wyborczej, porównanie obecnej proporcjonalnej ordynacji w Polsce z obowiązującą m.in. w Wielkiej Brytanii ordynacją większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych. Studenci chcą nacisnąć na polityków poprzez świat nauki, kultury, dziennikarzy, przedsiębiorców oraz niezależnych organizacji i instytucji, by ci dokonali radykalnej zmiany w ordynacji wprowadzając zmianę na większościową w jednomandatowych okręgach wyborczych. Przedstawiam Państwu w skrócie ostatnie wydarzenia i postępy związane z akcją NZS.

Podczas mojej wizyty w Warszawie 18 stycznia 2008 spotkałem się z p. Andrzejem Sadowskim – wieceprezydentem Centrum im. Adama Smitha, który zapewnił o poparciu samej idei JOW. Centrum Smitha poprze oficjalnie akcję, kiedy zostanie opracowany przez Centrum harmonogram działań, który ma być zrealizowany przez naszą akcję. Bardzo się cieszymy, że oprócz poparcia Centrum uzyskamy nowe pomysły na prowadzenie akcji.

Podczas kolejnego spotkania z p. Markiem Goliszewskim w Business Centre Club również usłyszałem słowa poparcia. Pan Prezes zapewnił mnie o gotowości udzielenia wszelkiej pomocy dla Akcji.

W Transparency International Polska spotkałem się z wiceprezesem p. Pawłem Kamińskim. Po zapewnieniu Pana Prezesa, że nasza akcja jest akcją społeczną i obywatelską i nie ma nic wspólnego z żadną partią, ugrupowaniem czy nawet młodzieżówką, a także, że nie popierają nas żadni czynnie działający politycy Pan Prezes zgodził się w imieniu TI Polska na objęcie naszej akcji patronatem organizacyjnym przez organizację, którą reprezentuje.

Następnie udałem się do mediów. W TVN-ie przez przypadek spotkałem Ministra Sikorskiego, któremu wręczyłem oświadczenie Zarządu Krajowego NZS wydanego w Lublinie 15 kwietnia 2007 r. i informację o naszej akcji. Pan Minister obiecał przekazać Oświadczenie Panu Premierowi.

Trudno określić, jaki wpływ informacja ta wywarła na dalszy bieg wydarzeń, jednak kilka dni później media doniosły, że PO szykuje rewolucję w prawie wyborczym. Ma zostać opracowany Kodeks Prawa Wyborczego, a w nim zawarte jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do samorządu i do Senatu oraz ordynacja mieszana do Sejmu.

O ile wszelka zmiana na okręgi jednomandatowe bardzo nas cieszy tak uważamy, że ordynacja mieszana jest nie do przyjęcia. Taka zmiana przyczyni się tylko do jeszcze większego zamieszania podczas wyborów i umocni pozycje partii, czyniąc nasze społeczeństwo jeszcze mniej obywatelskim, a tylko bardziej upartyjni życie publiczne.

Koordynatorzy akcji wydali 1 lutego br. Stanowisko, w którym zwracają się w imieniu wszystkich osób i instytucji, które oficjalnie popierają naszą akcję m.in. prof. Jadwigi Staniszkis, prof. Witolda Kieżuna, prof. Tadeusza Lutego – przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, redaktora Rafała Ziemkiewicza, prezydenta Rafała Dutkiewicza, więcej na stronie: www.jednomandatowe.pl, do Platformy Obywatelskiej z propozycją otwartej debaty o kształcie ordynacji wyborczej. Wyrażamy w nim nadzieję, że postulat zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu na większościową w okręgach jednomandatowych zostanie uwzględniony przez polityków PO tym bardziej, że Platforma miała zapisaną w programie ordynację większościową a nie mieszaną. Przypominamy PO o jej programie i wyrażamy stanowczą dezaprobatę dla ordynacji mieszanej, która pozostawi obecne status quo i na pewno nie uzdrowi życia publicznego w Polsce, a wprowadzi jedynie jeszcze większy zamęt w ordynacji wyborczej.

Piszemy w nim dalej: Mamy nadzieję, że potencjał oraz nieskrępowana żadnymi ideologiami i powiązaniami postawa młodych ludzi, którzy nie chcą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, tylko tutaj się rozwijać i przenieść rozwiązania ustrojowe, które już świetnie sprawdziły się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych najbardziej rozwiniętych krajach świata posłuży Państwu do szybkiej reformy niewątpliwej wady ustrojowej, jaką jest proporcjonalna – partyjna ordynacja wyborcza, a nasza wspólna wiedza, doświadczenie i zapał zaowocują w pracach tak ważnej dla Polski komisji.

Tylko Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w ordynacji większościowej przyczynią się do zwiększenia odpowiedzialności polityków przed wyborcami, personalnego a nie partyjnego sposobu wyboru reprezentantów, skrystalizowania i uproszczenia procedury wyborczej.

Uważamy, iż takie rozwiązanie zapewni każdemu Polakowi możliwość kandydowania i realnej szansy bycia wybranym, znacznie zmniejszy również koszt kampanii wyborczych. Likwidacja list partyjnych i zmiana obecnych struktur wszystkich partii politycznych uzdrowi naszą demokrację czyniąc ją bardziej przychylną każdemu Obywatelowi oraz przyspieszy tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Oświadczenie zostało rozesłane do mediów za pośrednictwem Zarządu Krajowego OZZL razem z oświadczeniem wydanym przez OZZL w tej samej sprawie i celowo w ten sam dzień. Lekarze od lat popierają wprowadzenie w Polsce JOW.

W kilku miastach w Polsce rozlepiliśmy wlepki z napisem I JOW YOU i linkiem do naszej strony.

Jesteśmy na etapie pozyskiwania kolejnych sztabów organizacyjnych: Białegostoku, Katowic, Rzeszowa, Szczecina, Bydgoszczy, Torunia i kolejnych miast w Polsce. W kilkudziesięciu z nich ma swoje biura Stowarzyszenie "KoLiber", które również patronuje naszej akcji.

Ostatnio Tygodnik "Solidarność" poinformował nas, że p. Maciej Płażyński zapowiedział pomoc dla naszej akcji. W nr. 7 Tygodnika ukazał się obszerny artykuł o naszej akcji pt. Kto odświeży Polską politykę? do ściągnięcia na stronie www.tygodniksolidarnosc.com. O naszej akcji informowano w ogólnopolskich serwisach informacyjnych na antenie polskiego Radia.
Otrzymaliśmy również list od Pana Jana Rokity, w którym napisał:

Szanowni Przyjaciele z NZS-u,
Chciałbym Was zapewnić, że zawsze byłem i będę wielkim orędownikiem jednomandatowej ordynacji wyborczej a co za tym idzie całym sercem popieram każdą akcję mającą na celu przeprowadzenie takich zmian ustawowych, które w swoim efekcie dadzą jednomandatowy system wyborczy w naszym kraju.
Życzę Wam sukcesów i powodzenia w Waszej pracy,
Jan Rokita
Kraków, 12 lutego 2008 roku

W piątek, 22 lutego, koordynatorzy akcji otrzymali oficjalne zaproszenie od Dyrektora Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dra Janusza Kochanowskiego.

Podczas spotkania Rzecznik Praw Obywatelskich zapewnił nas, że w dalszym ciągu podtrzymuje poparcie dla akcji NZS i wyraził nadzieję, że ta akcja przyczyni się do większego przestrzegania swobód obywatelskich, zwłaszcza praw obywatelskich potencjalnych kandydatów w wyborach wyższego i niższego szczebla.

 od lewej: Wojciech Kaźmierczak, Marek Kobylarski, dr Janusz Kochanowski, Łukasz Fruncza

Reprezentanci akcji: Wojtek Kaźmierczak, Łukasz Fruncza i Marek Kobylarski zapowiedzieli Rzecznikowi złożenie przez akcję NZS skargi do RPO w sprawie łamania praw obywatelskich i Konstytucji RP w związku z ograniczeniem biernego prawa wyborczego przez proporcjonalną i mieszaną ordynację wyborczą. Skarga po zebraniu podpisów trafi do rąk Rzecznika.

Na wiosnę planujemy happeningi w kilkudziesięciu miastach w Polsce jednocześnie. Pomoże nam w tym Waldemar Major Fyrdych legendarny założyciel i przywódca wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy. Sami zorganizujemy kilka koncertów natomiast baner naszej akcji zostanie zamieszczony na kilkudziesięciu scenach w całej Polsce podczas juwenaliów i obchodów dni miast, dzięki kontaktom z ok. 200 wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, którzy są Patronami Obywatelskiego Ruchu na rzecz JOW. Ruch jako pierwszy w 1993 r. zaczął publicznie mówić o konieczności zmiany ordynacji wyborczej na większościową w JOW. Jego inicjator prof. Jerzy Przystawa już po obradach Okrągłego Stołu zauważył poważną wadę ustrojową, jaką jest proporcjonalna ordynacja wyborcza.

Obywatelski Ruch na rzecz JOW już od 14 lat mówi o konieczności zmiany wady ustrojowej jaką jest zła ordynacja wyborcza i wprowadzeniu ordynacji większościowej w 460 okręgach wyborczych w systemie jednoturowym.

Podczas ostatniego zjazdu Ruchu został wybrany nowy zarząd. Prezesem został prof. Jerzy Przystawa, wiceprezesem Tadeusz Browarek. Koordynatorzy akcji NZS również zostali wybrani do zarządu. Wojciech Kaźmierczak – koordynator krajowy Akcji NZS został wiceprezesem Ruchu, a Marek Kobylarski – jeden z koordynatorów krajowych ds. kontaktu z komisją kodyfikacyjną Kodeksu Prawa Wyborczego został wybrany rzecznikiem prasowym i członkiem zarządu Ruchu JOW.

Jednomandatowa Rewolucja Studentów trwa…

*Marek Kobylarski – jeden inicjatorów i koordynatorów krajowych akcji NZS jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami, rzecznik prasowy i członek zarządu Ruchu JOW (mail: jowstudent@wp.pl)

792 wyświetlen