/Walne Zgromadzenie Członków – 23.02.2008

Walne Zgromadzenie Członków – 23.02.2008

 Zapraszamy wszystkich WoJOWników na Walne Zebranie
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego –
Jednomandatowe Okręgi Wyborcze
Warszawa, sobota, 23 lutego 2008 r. początek o godz. 11.00
Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141 
 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia w I terminie
 2. Otwarcie Walnego Zgromadzenia w II terminie
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w latach
  2004 – 2008
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2004 – 2008 i badania sprawozdania Zarządu oraz złożenie wniosków w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Przyjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków
  Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 9. Przyjęcie uchwał w przedmiocie odwołania i powołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja i przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
 11. Dyskusja programowa i uchwalenie programu działania Stowarzyszenia na lata 2008 – 2009
 12. Dyskusja i przyjęcie uchwały w przedmiocie: List otwarty Stowarzyszenia do Premiera Donalda Tuska w sprawie wprowadzenia w Polsce ordynacji jednomandatowej do Sejmu
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad
566 wyświetlen