/Propozycje pomysłów popularyzujących JOW

Propozycje pomysłów popularyzujących JOW

Przedstawiam Państwu kilka swoich skromnych pomysłów na promowanie idei JOW:
1. Czasami różne organizacje społeczne wysyłają listy w różnych sprawach pocztą elektroniczną, faksami, zwykłą pocztą do Marszałka Sejmu, do Prezydenta RP. Ponadto proszą licznych swoich członków i sympatyków o przesłanie tychże listów do adresatów. My, wzorując się na takich akcjach, powinniśmy również przesyłać listy dotyczące wprowadzenia większościowej ordynacji wyborczej na skrzynki mailowe prezydenta, premiera, posłów i senatorów.
2. Można zwrócić się do naszych sympatyków aby materiały dotyczące JOW wysyłali swoim znajomym drogą mailową z taką samą prośbą. Taka forma popularyzacji stosowana jest przez inne organizacje. Biorąc przykład z podobnych działań wprowadziłem w życie taką formę popularyzacji JOW.
3. Poszczególne numery w „woJOWnika” proponuję opatrzyć znanym wyrażeniem: „Przeczytaj i podaj dalej”.
4. Przez 3 lata redagowałem miesięcznik. Ukazywał się w nakładzie 1000 egzemplarzy, a jego wielkość to 4 strony formatu A4. Był bezpłatny. W miesięczniku zamieszczałem artykuły mające na celu rozwój pozytywnych zainteresowań. Mógłbym wznowić jego wydawanie w przypadku znalezienie kilku osób mających trochę czasu by systematycznie pisać artykuły i prowadzić dział społeczny. Treścią artykułów mogą być zagadnienia polityczne, społeczne, historyczne , kulturalne, gospodarcze itd. oraz popularyzować ideę JOW.
5. Popularną jest strona www.nasza-klasa.pl. Może tam też powinniśmy popularyzować JOW?
miken2

446 wyświetlen