/Stanowisko Akcji NZS-u dotyczące propozycji PO zmian w prawie wyborczym

Stanowisko Akcji NZS-u dotyczące propozycji PO zmian w prawie wyborczym

1 lutego 2008 r.

Stanowisko Akcji Niezależnego Zrzeszenia Studentów
jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami
dot. propozycji Platformy Obywatelskiej zmian w prawie wyborczym.

W imieniu wszystkich Osób i Instytucji związanych z akcją NZS jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami zwracamy się do Platformy Obywatelskiej z propozycją otwartej debaty o kształcie ordynacji wyborczej.

Cieszy nas fakt, że politycy Platformy zechcieli się zająć tym najważniejszym rozwiązaniem ustrojowym jakim jest ordynacja wyborcza. Liczymy, że zapoczątkuje to szeroką debatę publiczną na ten temat.

Mamy nadzieję, że także nasz postulat wprowadzenia w Polsce 460 okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu RP spotka się z Państwa zainteresowaniem i zostanie uwzględniony w pracach nad Kodeksem Prawa Wyborczego. Zarówno PO, jak i sam Pan Jan Rokita nie raz w wystąpieniach podkreślali konieczność zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. Pan Jan Rokita był przewodniczącym NZS-u w Krakowie, dlatego też mamy nadzieję, że pozytywnie odpowie na propozycję organizacji, której był członkiem.

Zaznaczamy równocześnie, że jednoznacznie sprzeciwiamy się wprowadzeniu w Polsce ordynacji mieszanej. Taka zmiana – bez gruntownej, szerokiej debaty publicznej – sprowadzi się jedynie do przedłużenia obecnego status quo w funkcjonowaniu życia politycznego w Polsce.

Oświadczenie w sprawie poparcia wprowadzenia w Polsce 460 jednomandatowych okręgów wyborczych wydał 15 kwietnia 2007 r. w Lublinie Zarząd Krajowy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Na gruncie tego oświadczenia powstała akcja NZS jednomandatowe.pl – poseł odpowiedzialny przed wyborcami, którą już oficjalnie poparli:

Prezes Business Centre Club Pan Marek Goliszewski
Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski
Prof. Jadwiga Staniszkis
Prof. Witold Kieżun
Prof. Tadeusz Luty
Prof. Grzegorz Górski
Redaktor Rafał Ziemkiewicz
Waldemar Major Fydrych
Poseł Michał Jaros – były Przewodniczący NZS na AE we Wrocławiu
i wielu innych społeczników i przewodniczących Organizacji Uczelnianych NZS.
Idee zmiany ordynacji popiera także sam Rzecznik Praw Obywatelskich Dr Janusz Kochanowski

Patronat organizacyjny nad akcją objęli:
Transparency International Polska
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
Ogólnopolski Ruch na rzecz JOW
Stowarzyszenie Normalne Państwo
NSZZ Solidarność na PWr
Stowarzyszenie KoLiber
Stowarzyszenie ReKreatywa
a ponadto wiele studenckich mediów i kół naukowych.
Więcej informacji o akcji na stronie: www.jednomandatowe.pl

Mamy nadzieję, potencjał oraz nieskrępowana żadnymi ideologiami i powiązaniami postawa młodych ludzi, którzy nie chcą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, tylko tutaj się rozwijać i przenieść rozwiązania ustrojowe, które już świetnie sprawdziły się w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i innych najbardziej rozwiniętych krajach świata posłuży Państwu do szybkiej reformy niewątpliwej wady ustrojowej jaką jest proporcjonalna – partyjna ordynacja wyborcza, a nasza wspólna wiedza, doświadczenie i zapał zaowocują w pracach tak ważnej dla Polski komisji.

Tylko Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w ordynacji większościowej przyczynią się do zwiększenia odpowiedzialności polityków przed wyborcami, personalnego a nie partyjnego sposobu wyboru reprezentantów, skrystalizowania i uproszczenia procedury wyborczej.

Uważamy, iż takie rozwiązanie zapewni każdemu Polakowi możliwość kandydowania i realnej szansy bycia wybranym, znacznie zmniejszy również koszt kampanii wyborczych. Likwidacja list partyjnych i zmiana obecnych struktur wszystkich partii politycznych uzdrowi naszą demokrację czyniąc ją bardziej przychylną każdemu Obywatelowi oraz przyspieszy tworzenie społeczeństwa obywatelskiego.

W zał. Oświadczenie Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów z 15 kwietnia 2007r.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Akcji NZS:

Wojciech Kaźmierczak – inicjator Akcji
Paweł Drążek – koordynator Akcji
Marek Kobylarski – koordynator Akcji

 

743 wyświetlen