/OZZL o Akcji NZS-u

OZZL o Akcji NZS-u

Źródło: http://ozzl.org.pl/

2008-01-04
Studenci włączają się do akcji o JOW

Jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że w chwili obecnej wszelka inna aktywność OZZL, niż działania związane z opt out, negocjacjami płacowymi i działaniami na rzecz reformy ochrony zdrowia nie znajdzie wielkiego oddźwięku lekarzy, tym niemniej informuję, że przybył kolejny sojusznik w walce o zmianę ordynacji wyborczej do Parlamentu z obecnej tzw. proporcjonalnej na większościową, opartą o jednomandatowe okręgi wyborczej (JOW). OZZL jest od lat zaangażowany w Ruchu na rzecz JOW, bo widzi, że dotychczasowa ordynacja – partyjna – uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek istotnych zmian w kraju. Wybrani posłowie po prostu boją się zrobić coś, co nie spodoba się ich partyjnym bossom, a ci nie ryzykują żadnych zmian, żeby nie stracić popularności wśród mas. Ostatnie lata i miesiące dostarczają kolejnych dowodów na to.

Witamy zatem kolejnych sojuszników w walce o normalny system wyborczy w naszym Kraju, sprzyjający wymianie elit, promujący odpowiedzialność osobistą posła i likwidujący partyjniactwo (czyli liczenie się bardziej z interesami partii niż interesami Kraju).

Podajemy niżej linki do stron internetowych, informujących o akcji studentów:

www.jednomandatowe.pl

www.jednomandatowe.salon24.pl

oraz o wcześniejszych działaniach OZZL w tej sprawie:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&r=2007&Itemid=246〈=pl&id=29

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=385&r=2007&Itemid=99999999〈=pl

http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/30052005.htm

http://www.lekarzpolski.pl/archiwum/akt/18092004_1.htm

K.B.

596 wyświetlen