/Problem referendum

Problem referendum

Szasnowny woJOWnicy , walczymy tylko o jedną sprawę, o JOW , a tymczasem nasi przeciwnicy odmawiają obywatelom prawa do referendum.

To polska konstytucja nie przewiduje możliwości żądania przez obywateli przeprowadzenia referendum.

Ten fakt blokuje działania Ruchu JOW.
Ten fakt blokuje wszelkie oddolne inicjatywy obywatelskie.Oczywiście chodzi mi tutaj o te inicjatywy które nie są popierane przez partyjniacką ,,elitę’ polityczną.

Myślę, że instytucja referendum będzie potrzebna również po wprowadzeniu JOW.

W związku z tym uważam , że postulat ustanowienia instytucji referendum , organizowanego na żądanie odpowiednio licznej grupy obywateli , powinien być postulatem Ruchu JOW.

Grzegorz Osowski

839 wyświetlen