/Informacja o zebraniu Zarządu Stowarzyszenia „JOW”

Informacja o zebraniu Zarządu Stowarzyszenia „JOW”

Walny Zjazd 23 lutego 2007 w Warszawie

W dniu 12 grudnia 2007 odbyło się we Wrocławiu zebranie Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW", w którym uczestniczyli członkowie Zarządu: Janusz Sanocki, (Nysa, prezes), Andrzej Czachor (Warszawa, wiceprezes), Włodzimierz Urbańczak (Poznań, sekretarz), Jerzy Gieysztor (Wrocław, skarbnik) oraz Remigiusz Zarzycki (Warszawa) i Jerzy Przystawa (Wrocław). W zebraniu uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia: Paweł Kawarski (Warszawa) oraz Krystyna Chmieleńska, Wojciech Kaźmierczak, Agnieszka Przystawa i Jarosław Paczkowski (wszyscy z Wrocławia)

Omówiono ogólną sytuacją w Ruchu na rzecz JOW, najbliższe przedsięwzięcia (Konferencja w Tarnowie, IV Marsz na Warszawę) i szereg spraw organizacyjnych, w tym przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym skarbnika Zarządu (sprawozdanie będzie opublikowane na stronie www.jow.pl).

Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 23 lutego 2008 w Warszawie. Walne Zebranie odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Bliższe szczegóły dotyczące miejsca i programu zostaną podane w późniejszym terminie.

Zarząd podjął również uchwałę w sprawie zalegania przez członków Stowarzyszenia z płaceniem składek członkowskich. Zgodnie z &15 Statutu Stowarzyszenia członek, który nie opłaca składek przez okres 3 miesięcy powinien być skreślony. Zarząd apeluje do wszystkich członków o wykonywanie swego obowiązku statutowego. Prawo udziału w Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym, będą mieli tylko ci członkowie, którzy podejmą płacenie składek przynajmniej od grudnia 2007. Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 10 złotych.

710 wyświetlen