Walny Zjazd 23 lutego 2007 w Warszawie

W dniu 12 grudnia 2007 odbyło się we Wrocławiu zebranie Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego "JOW", w którym uczestniczyli członkowie Zarządu: Janusz Sanocki, (Nysa, prezes), Andrzej Czachor (Warszawa, wiceprezes), Włodzimierz Urbańczak (Poznań, sekretarz), Jerzy Gieysztor (Wrocław, skarbnik) oraz Remigiusz Zarzycki (Warszawa) i Jerzy Przystawa (Wrocław). W zebraniu uczestniczyli też członkowie Stowarzyszenia: Paweł Kawarski (Warszawa) oraz Krystyna Chmieleńska, Wojciech Kaźmierczak, Agnieszka Przystawa i Jarosław Paczkowski (wszyscy z Wrocławia)

Omówiono ogólną sytuacją w Ruchu na rzecz JOW, najbliższe przedsięwzięcia (Konferencja w Tarnowie, IV Marsz na Warszawę) i szereg spraw organizacyjnych, w tym przyjęcie nowych członków Stowarzyszenia. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym skarbnika Zarządu (sprawozdanie będzie opublikowane na stronie www.jow.pl).

Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia na dzień 23 lutego 2008 w Warszawie. Walne Zebranie odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. Bliższe szczegóły dotyczące miejsca i programu zostaną podane w późniejszym terminie.

Zarząd podjął również uchwałę w sprawie zalegania przez członków Stowarzyszenia z płaceniem składek członkowskich. Zgodnie z &15 Statutu Stowarzyszenia członek, który nie opłaca składek przez okres 3 miesięcy powinien być skreślony. Zarząd apeluje do wszystkich członków o wykonywanie swego obowiązku statutowego. Prawo udziału w Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym, będą mieli tylko ci członkowie, którzy podejmą płacenie składek przynajmniej od grudnia 2007. Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 10 złotych.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.