/Publikacje

Publikacje

Konieczność nieuświadomiona
Jerzy Przystawa
Zbiór felietonów prof. Jerzego Przystawy.
cena: 25 zł
WoJOWnicy
Janusz Sanocki
Od kilkunastu lat działa w Polsce grupa obywateli zmierzających do usunięcia tej ustrojowej wady, jaką jest ordynacja proporcjonalna w wyborach do Sejmu RP – i zastąpienia jej prostym, zrozumiałym i funkcjonującym w wielu krajach systemem wyboru posłów w Jednomandatowych Okręgach Wyborczych. Janusz Sanocki, jeden z pierwszych WoJOWników, podjął się spisania historii tego ruchu.
cena: 20 zł
cena dla posłów: 120 zł
Primus inter pares:
uwagi w kwestii przywództwa republikańskiego
Jerzy Przystawa
Pierwsza z serii broszur wydanych przez Ruch JOW.
cena: 5 zł
Demokracja to wybór bezpośredni
Janusz Sanocki
Typowe nieporozumienia
na temat JOW
Jerzy Przystawa
Kolejna z serii broszur Ruchu JOW.
cena: 5 zł
Sposób
Jerzy Przystawa
Zbiór felietonów prof. Jerzego Przystawy.
cena: 20 zł
Otwarta Księga
o jednomandatowe okręgi wyborcze
Romuald Lazarowicz, Jerzy Przystawa
Zbiór artykułów na temat ordynacji wyborczej kilkudziesięciu różnych autorów.
Pod redakcją R. Lazarowicza i J. Przystawy.
cena: 25 zł

Aby zamówić wybrane pozycje, prosimy o wpłatę odpowiedniej kwoty na konto Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego „Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” w PKO BP SA II O/NYSA
Numer Konta: 75 1020 3714 0000 4202 0084 7335

oraz o poinformowanie nas o wpłacie, wysyłając e-maila na adres spes@spes.wroc.pl.

Do łącznej ceny zamawianych pozycji prosimy doliczyć 5 zł na koszty przesyłki.

Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie w całości na działalność Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.

753 wyświetlen