/Debata pt. „Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia”

Debata pt. „Prawo do udziału w głosowaniu: przeszkody – możliwości – zagrożenia”

  

Realizacja prawa do głosowania była przedmiotem intensywnego zainteresowania i troski Rzecznika Prawa Obywatelskich. Rzecznik zajmował stanowisko w sprawie kandydowania osób skazanych, apelował o ułatwienia w dotarciu do lokali wyborczych osobom niepełnosprawnym, monitorował też ściśle przebieg ostatnich wyborów parlamentarnych. Chcemy podsumować zebrane doświadczenia i zastanowić się nad zmianami w prawie do głosowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich
zaprasza na
D E B A T Ę

„Prawo do udziału w głosowaniu:
przeszkody – możliwości – zagrożenia”

w trakcie której

dr Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich,

prof. dr hab. Marek Chmaj, ekspert Instytutu Spraw Publicznych,
Kazimierz Czaplicki, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego,
Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji,
Dr Piotr Strzemieczny, Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej,

wymienią opinie na tematy dotyczące:

  • korzystania przez osoby niepełnosprawne z czynnego prawa wyborczego
  • obywatelskich kampanii na rzecz zwiększenia frekwencji w wyborach
  • trudności związanych z głosowaniem w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych
  • proponowanych zmian w ordynacji wyborczej

Wszyscy uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zabrania głosu w tej dyskusji.
Debata będzie połączona z otwartą konferencją prasową.

Debata odbędzie się w dniu 13 listopada 2007 r., o godzinie 11.00
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (ul. Długa 26)

Kontakt: tel. 0-22 5517 958 lub 0-22 55 17 951
e-mail: p.grabczak@brpo.gov.pl; m.kukowska@brpo.gov.pl

 

615 wyświetlen