/Apel Uczestników Walnego Zgromadzenia do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Apel Uczestników Walnego Zgromadzenia do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Andrzeja Dudy

 

Apel
Uczestników Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego
„Jednomandatowe Okręgi Wyborcze” im. prof. Jerzego Przystawy

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

jako działacze Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, o zamieszczenie na liście pytań o przyszłą Konstytucję fundamentalnego ustrojowo pytania, o sposób wyboru posłów do Sejmu RP.

W wielowiekowej tradycji ustrojowej Rzeczypospolitej Sejm zawsze odgrywał rozstrzygającą rolę w funkcjonowaniu i jakości polskiego państwa. O jakości Sejmu stanowi jakość wybieranych w bezpośrednich wyborach posłów, a o jakości posłów sposób ich społecznej i politycznej selekcji wyborczej. O tym decyduje sposób ich wyboru w postaci ordynacji wyborczej. Pytanie o sposób wyboru posłów do Sejmu, pytanie o ordynację wyborczą do Sejmu jest pytaniem o fundamentalnym znaczeniu ustrojowym. Jest to pytanie o jakość polskiego Sejmu, a w konsekwencji o jakość wszystkich instytucji państwa i o jakość polskiego państwa jako całości.

Jako działacze Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW od ponad 25 lat twierdzimy, iż obecna ordynacja wyborcza do Sejmu jest zasadniczą ustrojową wadą polskiego państwa. Ta ordynacja odbiera bowiem obywatelom bierne prawo wyborcze, sprawiając, że obywatel może wystartować w wyborach wyłącznie jako przedstawiciel partyjnych komitetów wyborczych, a faktycznie partii politycznych. W konsekwencji obowiązująca ordynacja wyborcza sprawia, że czynne prawo wyborcze jest fikcją, gdyż obywatele wybierają, ale tylko spośród kandydatów już wybranych wcześniej – przez partyjne kierownictwa. Ta ordynacja czyni naszą demokrację fasadową, w swej ustrojowej treści będącą partyjną oligarchią wyborczą. Jest ona praprzyczyną wszelkich patologii jakie toczą III Rzeczpospolitą.

Uważamy, że tylko bezpośrednia zależność posłów od wyborców, a szerzej bezpośrednia zależność polityków od wyborców, którą tworzą Jednomandatowe Okręgi Wyborcze w ordynacji większościowej, ukróci strukturalnie korupcję, niepraworządność i niekompetencję w polskiej polityce. Wskazujemy, że równa dla wszystkich obywateli swoboda kandydowania, jaką najłatwiej zrealizować w JOW-ach, uruchomi procesy pozytywnej selekcji elit politycznych, jaki obserwujemy w praktyce dobrze funkcjonujących demokracji stosujących JOW-y oraz wprowadzi mechanizm usuwania z polskiej polityki osób nieudolnych i nieuczciwych. Jesteśmy przekonani, że konieczność uwzględniania przez posłów interesów większości wyborców w okręgu, a faktycznie wszystkich wyborców, co wymuszają JOW-y, wyłoni w Sejmie reprezentację tego, co wspólne, a nie tego co różne.

Uważamy, że wprowadzenie 460 JOW-ów w jednoturowych wyborach większościowych do Sejmu, z równą dla wszystkich swobodą kandydowania, będzie tworzyć Sejmy wyłaniające stabilne, kompetentne i patriotyczne rządy.

Dlatego zwracamy się do Pana Prezydenta o zamieszczenie w referendum przedkonstytucyjnym pytania o to, czy posłowie powinni być wybierani do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych przy równej dla wszystkich obywateli możliwości swobodnego i łatwego kandydowania, czy też w obecnej ordynacji list partyjnych.

Wrocław, 17 marca 2018

3 689 wyświetlen