/Antydemokratyczny ustrój Polski

Antydemokratyczny ustrój Polski

Demokracja w Polsce jest pozorna. W rzeczywistości w Polsce panuje antydemokratyczny ustrój, który nazywam MAFIOKRACJĄ.

Prawie wszyscy Polacy są przekonani, że w Polsce jest demokracja, a to, że źle działa jest winą niedoskonałości naszych specyficznych detali ustrojowych. Nie, ustrój Polski jest sprzeczny z fundamentalnymi zasadami demokracji, to, że źle działa wynika nie z jego wypaczeń tylko z jego zasady działania, czyli nie nie mamy do czynienia z kryzysami działania państwa tylko rezultatami z gruntu wadliwego działania państwa.

Nazywanie mafiokratycznego ustroju Polski niedoskonałą demokracją to tak, jak nazywanie koloru czarnego niedoskonałą bielą.

O ustroju państwa decydują cechy najważniejszej władzy jaką jest władza prawodawcza. Aby państwo było demokratyczne sejm musi być wybierany demokratycznie. W tym miejscu muszę powiedzieć coś o partiach politycznych w demokratycznym państwie i mafiach politycznych w państwie mafiokratycznym.

Mafia polityczna jest organizacją hierarchiczną, zdyscyplinowaną, scentralizowaną, kadrową, budowaną odgórnie, ortodoksyjną ideowo, często wręcz rasistowską, nakierowaną na opanowanie różnych instytucji państwa przede wszystkim sejmu. Mafia polityczna działa przede wszystkim dla własnych korzyści, aby mieć dobry wynik wyboczy musi mieć możnych protektorów i dużą klientelę, którą kupuje za pieniądze z budżetu. Aby pieniędzy dla „swoich” było dużo mafie podnoszą podatki do granic wytrzymałości gospodarki, a czasami nawet więcej, co skutkuje zwijaniem się gospodarki. Mafie polityczne tworzą się, gdy wybory odbywają się w okręgach wielomandatowych.

Partie polityczne działające w demokracji są zupełnie inne. Są to organizacje obywatelskie, komitetowe, zdecentralizowane, działające szeroko tylko w czasie wyborów dzięki pracy wolontariuszy, budowane są oddolnie, aparat nie ma swoich własnych celów, te cele wyznaczają sobie równi posłowie kierując się dobrem wspólnym. Partie powstają, gdy posłów wybiera się okręgach jednomandatowych.

Pierwszą fundamentalną zasadą demokracji jest to, że decyzje polityczne podejmuje większość. W mafiokracji z zasady decyzje podejmują mniejszości. Adwokaci ustroju mafiokratycznego podnoszą argument, że owszem mafie polityczne dostają się do Sejmu z zasady mniejszością głosów, ale potem, aby ustanowić prawo muszą się połączyć w koalicję dysponującą większością głosów. Ten argument jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Demokracja jest dlatego dobrym ustrojem, że większość z reguły dąży do dobra wspólnego. Mniejszości z natury mają tendencję do preferowania interesu własnego kosztem reszty czyli przeciw dobru wspólnemu, którym jest równość i sprawiedliwość. Koalicja dwóch mniejszości nie powoduje, że mafie nagle przestają preferować interes własny nad interesem narodu, koalicjanci co najwyżej ustalają, że nie będą szkodzić jeden drugiemu, ale rąbać w opozycję będą jak najbardziej.

Drugą fundamentalną zasadą demokracji jest równość wszystkich obywateli. Ta zasada jest ordynarnie łamana w mafiokracji, gdyż podmiotami politycznymi stają się nie równi posłowie tylko mafie polityczne, które są zbudowane hierarchicznie. Najwięcej praw politycznych w tej hierarchii ma wódz mafii. Potem są niższe szczeble z coraz mniejszymi prawami, klienci mafii mają jeszcze mniejsze prawa, na samym dole są ludzie z grup społecznych niemających ochrony żadnej mafii.

Aby w Polsce było jak najmniej niewolnictwa, rabunku, wyzysku i zdemoralizowania trzeba Sejm wybierać demokratycznie w okręgach jednomandatowych.

Źródło: http://bacz.mobile.salon24.pl/633513,antydemokratyczny-ustroj-polski

About Janusz Baczyński

1 423 wyświetlen