/Życzenia Noworoczne

Życzenia Noworoczne

Istotę wszystkich życzeń noworocznych stanowi nadzieja. Ludzie pytają: co dalej? Jak? Którędy? A gdy nie widzą otwartej bramy i prostej drogi, rezygnują.

W czasie nocy zaborów Adam Asnyk pisał:
„Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną…”

i dalej:

„Miejcie odwagę… Nie tę tchnącą szałem,
Która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.”

Ta piękna idea niezłomnej nadziei towarzyszyła także Profesorowi Przystawie, który mówiąc o dwudziestu latach starań o JOW-y, stwierdził: „Ale kiedy porównamy ten nasz „marsz” z działaniami naszych przodków, z tymi, którzy walczyli o niepodległość Polski, o nasz suwerenny byt narodowy, to wcale nie jest tak długo”.

Jak pokazuje historia, wiele zależy od układu sił politycznych w świecie. Wierzę jednak, że równie wiele zależy od układu serc, od naszych codziennych starań i dbałości o to, co najbliższe: rodzinę, sąsiadów, osiedle, dzielnicę…

Ta codzienna dłubanina – praca, rozmowa, pomoc sąsiadowi, posprzątanie podwórka, posadzenie drzewa, kolejny tekst, kolejna grafika, głos w dyskusji, także tworzą naszą rzeczywistość, może nie tak spektakularnie, jak podczas spotkań na szczycie, ale za to wytrwale i mniej boleśnie.

Niech więc nadchodzący rok będzie rokiem nadziei. Oby przyniósł Polakom zrozumienie wpływu systemu wyborczego na los nie tylko kraju, ale jednostki, na jej aktywność i decyzyjność. Wierzę, że kto raz zrozumie ideę JOW – musi jej ulec.

Tej nadziei w sercach, a oprócz niej: zdrowia, spełnienia, satysfakcji i dostatku, a przede wszystkim Miłości, życzymy wszystkim JOW-owym ludziom na każdy dzień Nowego 2017 Roku.

* grafika Mariusz Szewczyk

About Małgorzata Pawlak

matka, nauczyciel, bibliotekarz, domorosły pedagog, psycholog i socjolog, wielbicielka kotów i książek. Bez pasji gasnę. Obecnie to polityka.
1 062 wyświetlen