/Żegnamy Jerzego Gieysztora

Żegnamy Jerzego Gieysztora

Żegnamy dziś Jerzego Gieysztora. Jurek był od wielu lat jednym z najbardziej czynnych uczestników Ruchu JOW. Stanowił jeden z filarów naszej wspaniałej i ciągle rosnącej społeczności. Pan Bóg zabrał do siebie cały zastęp WoJOWników, posłańców niebiańskich, którzy przebywali wśród nas i poświęcili bardzo wiele sprawie naprawy Rzeczypospolitej: Michał Falzmann, Ałła Klement-Laskowska, Stanisław Helski, Alina Kozioł-Starczewska-Byrska, dr Wojciech Lenkow, red. Maciej Łukasiewicz, dr Wisła Surażska, gen. Tadeusz Jauer, płk Józef Teliga, gen. Antoni Heda-“Szary”, Jan Krusiński-“Stańczyk”, red. Maciej Rybiński, red. Jerzy Iranek-Osmecki, prof. Edward Klimczak, Janusz Cykowski, prof. Jerzy Przystawa, Adam Pleśnar, Mariusz Wis, Marian Dzięcioł i teraz Jerzy Gieysztor.

Jurek był inicjatorem wielu akcji, zawsze miał nowe pomysły, był autorem tekstów, listów, odezw, uczestnikiem wielu konferencji i marszów. Swą energią motywował innych. Był niestrudzony, nie poddawał się nigdy, nigdy nie upadał na duchu. Jurek był człowiekiem wielkiej wiary, a wiara tłumi lęk, wspiera umysł i dodaje mocy. Zmagał się przez lata z ciężką chorobą, ale zawsze znajdował siły, żeby wspomagać nasz Ruch. Tak ważna była dla Niego sprawa podmiotowości Polaków i ich prawo do wolnej reprezentacji w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Jurek posiadał wyjątkową umiejętność łączenia ludzi, zawsze pomagał, zawsze można było liczyć na Jego bezinteresowne wsparcie, na Jego czas i pracę. Kochaliśmy Go wszyscy. Podziwialiśmy Jego łagodny charakter, pogodę ducha, Jego mądrość i Jego entuzjazm.

Zachowamy Cię Jurku na zawsze w naszej pamięci. Patrząc na nas teraz z nieba, nadal pozostaniesz dla nas przykładem i wzorem do naśladowania. Wiele dla nas zrobiłeś i zawsze żyłeś z myślą o innych. Doskonale pasują do Ciebie słowa poety, ks. Jana Twardowskiego: “można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

16 lipca 2016

About Tomasz J. Kaźmierski

Tomasz J. Kaźmierski – elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Southampton w Wielkiej Brytanii, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie; współpracownik Ruchu na rzecz JOW od 1994 r.; prezes Stowarzyszenia na rzecz Zmiany Systemu Wyborczego JOW od 2016 r.; e-mail: polonus.uk@gmail.com
1 135 wyświetlen