Postulat JOW jest najistotniejszym postulatem ustrojowym także dla mnie.

Tym niemniej uważam, że postulat stosunkowo łatwo dostępnego referendum organizowanego na żądanie (odpowiednio licznej) grupy obywateli (referendum obywatelskie) jest równie ważny jak postulat JOW. Uważam tak, ponieważ ogółowi obywateli (narodowi) należy się gwarancja suwerenności nad swoim państwem poprzez gwarancję możliwości bezpośredniego decydowania o WSZYSTKICH PROBLEMACH, w sprawie których wystarczająco liczna grupa obywateli wystąpi z żądaniem rozpisania referendum.

Zawsze ostatnie zdanie w państwie powinno należeć do obywateli.

Ważność referendum nie powinna być uzależniona od progu frekwencyjnego. Brak progu frekwencyjnego da gwarancję, że wszystkie siły społeczne zainteresowane wynikiem głosowania będą zachęcać obywateli do udziału w referendum oraz zagwarantuje, że zdanie obywateli wyrażone w głosowaniu referendalnym będzie zdaniem rozstrzygającym.

Tak skonstruowana instytucja referendum obywatelskiego (ani żadna inna) nie uchroni obywateli przed podjęciem błędnej decyzji w głosowaniu referendalnym. Jednak taka instytucja referendum z powodzeniem ochroni społeczeństwo przed trwaniem w błędnych decyzjach i rozwiązaniach, a to dzięki niezbędnej łatwej dostępności instytucji
referendum obywatelskiego. Jeśli decyzje poprzedniego głosowania były błędne, kolejne z pewnością je zmieni.

Instytucję referendum obywatelskiego uważam za niezbędną gwarancję dla trwałości prawdziwej demokracji opartej o ordynację JOW. Nic innego nie jest w stanie w pełni zagwarantować, że nasi reprezentanci nie zdradzą, pewnego pięknego dnia, swego suwerena. Ludziom (posłom) trzeba wierzyć, ale także trzeba ich kontrolować.

Warto wykorzystać to, że „nasi” politycy (nasi przeciwnicy) nie mają i mieć nie będą żadnych kontrargumentów przeciwko instytucji referendum obywatelskiego.

Uważam, że powinniśmy zdecydowanie szerzej określić cel naszych działań, co byłoby przecież jedynie przyznaniem się do oczywistych faktów. W moim przekonaniu naszym celem jest prawdziwa demokracja i suwerenność narodu nad państwem.

Skomentuj

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.